banner

Zmiany w budżecie gminy Radzyń

W czasie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radzyń, która miała miejsce 11 października, radni przegłosowali poprawki do tegorocznego budżetu gminy.

Zakres zmian przedstawiła pani skarbnik Aldona Roguszewska. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji dla GOPS-u i środków w dziale administracji na zakup urządzeń do identyfikacji elektronicznej przy stanowisku wydawania dowodów osobistych oraz zmniejszenia o 90 zł dotacji na podręczniki.

Nastąpiło także przesunięcie środków w dziale wydatków w związku z przetargami i zapytaniami ofertowymi na inwestycje gminne. Nastąpiła potrzeba zwiększenia środków w tym zakresie i zmniejszenie środków na inne zadania, które w związku z tym prawdopodobnie nie zostaną wykonane w tym roku.

Dochody gminy wyniosą teraz 38 854 578,13 złotych. Wydatki  wyniosą 41 286 326,49 złotych. Uchwała ws. zmian w budżecie została przyjęta jednogłośnie.

Spotkanie z rzecznikiem przedsiębiorców Adamem Abramowiczem

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Odblaskowy SOSW