banner

Mariusz Skoczylas nie otrzymał informacji od miasta

Zgodnie z deklaracją złożoną publicznie podczas pierwszego spotkania wyborczego na stadionie miejskim w Radzyniu Podlaskim w dniu 3 września, Mariusz Skoczylas zwrócił się do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski z wnioskiem (data wpływu do UM 4.09.18.) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie łącznych kosztów poniesionych przez Miasto Radzyń Podlaski w okresie mijającej kadencji samorządu dotyczących:

  • obsługi prawnej Gminy Miejskiej Radzyń Podlaski, Urzędu Miasta Radzyń Podlaski oraz Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski,
  • przygotowania przez podmioty zewnętrzne wymaganej dokumentacji o ubieganie się o krajowe i zewnętrzne środki finansowe.

Wniosek  zawierał także zapytania o:

  • ilość złożonych wniosków i czego dotyczyły,
  • ilość postępowań przed sądami powszechnymi wraz z podaniem przedmiotu sporu.

Niestety, nie mogę odpowiedzieć wyborcom na zadane pytania i poinformować o szczegółach nurtujących ich problemów ze względu na brak merytorycznego stanowiska w tej sprawie ze strony urzędników zespołu burmistrza Jerzego Rębka.

Pismo z UM, którego kopię załączam do niniejszej informacji, datowane na 18.09.18., które można było stworzyć w ciągu jednego dnia (a nie 14 dni!), nie zawiera bowiem nawet intencji udzielenia mi odpowiedzi w trybie przewidzianym prawem. Zawiera za to zawiłe w formie i pokrętne w treści informacje, według których odpowiedź na mój prosty wniosek nie jest możliwa w trybie 14 dni przewidzianych Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Datę odpowiedzi na moje pytania wyznaczono za to na 16 października, co jest terminem uniemożliwiającym podanie do publicznej wiadomości jej treści.

Wniosek może być tylko jeden: tak działający urząd to skandal i tragedia mieszkańców. Pytanie zaś rodzi się także jedno: czy to jest opieszałość urzędników, czy wyrafinowana gra na zwłokę w obliczu bliskich wyborów?

Jestem pewien, że obywatele właściwie ocenią to przy urnach wyborczych w dniu 21 października.

Z poważaniem

Mariusz Skoczylas

Kandydaci do Rady Miasta

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Zachowali się jak trzeba”, czyli XVIII Rajd pamięci radzyńskich harcerzy

Skomentuj