banner

Inicjatywa uchwałodawcza Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radzyniu Podlaskim informuje, że  wystąpił do Rady Miasta z przysługującą mu inicjatywą uchwałodawczą.

Rzecznik wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie współpracy jednostek  organizacyjnych samorządu miejskiego z przedsiębiorcami, zakazującej  kierownikom urzędów oraz instytucji miejskich wynajmu oraz użyczania  lokali miejskich firmom prowadzącym marketing bezpośredni towarów i  usług z użyciem nieuczciwych praktyk rynkowych.

O wynikach głosowania nad projektem rzecznik będzie informował.

Analogiczne wnioski rzecznik wystosuje do pozostałych rad gmin w  powiecie radzyńskim.

Wniosek do Rady Miasta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radzyniu Podlaskim działając na podstawie art. 42 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229) wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego z przedsiębiorcami, zakazującej kierownikom urzędów oraz instytucji miejskich wynajmu oraz użyczania lokali miejskich firmom prowadzącym marketing bezpośredni towarów i usług z użyciem nieuczciwych praktyk rynkowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że „do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy […] składanie wniosków w sprawie w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów”. Sprzedaż towarów i usług poza lokalem przedsiębiorcy podczas pokazów, prezentacji, wykładów oraz podobnych spotkań jest istotnym zagrożeniem dla konsumentów z Radzynia Podlaskiego i jego okolic. Ponieważ dotychczasowe metody ochrony konsumentów nie dają oczekiwanych rezultatów, zasadne jest podjęcie działań prawnych przez Radę Miasta, skoro sprzedaż odbywa się również w lokalach należących do samorządu miasta. Wydaje się, że samorząd nie powinien korzystać na takiej działalności ani nawet legitymizować jej w świadomości konsumentów, jako właściciel lokali w których jest prowadzona.

Konsumenci poddawani są zaawansowanemu marketingowi, któremu nie potrafią się oprzeć. W rezultacie rażąco przepłacają za rzeczy wątpliwej wartości, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe, mniej lub bardziej świadomie przekonani o nieistniejących cechach kupowanych produktów. Nie w każdym wypadku prawo daje możliwość wycofania się z takiej umowy. Nie zawsze konsumenci są w stanie zareagować prawidłowo i odpowiednio szybko. Dlatego w procesie ochrony konsumentów kluczowa jest prewencja.

Należy szczególnie podkreślić, że z racji cech fizycznych (jak gorszy wzrok i słuch, spowolnione reakcje), charakteru (wiara w ludzi, ufność) oraz specyficznej w naszym regionie mentalności w szczególny sposób narażeni na nieuczciwe praktyki rynkowe są seniorzy, choć problem dotyczy również innych grup wiekowych. Typowym przykładem będzie kredytowany zakup maty piankowej, kosztującej w składzie budowlanym kilkadziesiąt złotych, za kwotę kilku tysięcy złotych, przez emeryta poddanego prostej sugestii diagnostyki, leczenia, zdrowia, który nie potrafi po fakcie określić od kogo kupił towar.

Przedsiębiorcy wykorzystują sytuację z irytującą wręcz systematycznością oraz schematycznością. Dlatego rzecznik jest przekonany, że Rada Miasta w Radzyniu Podlaskim powinna się wypowiedzieć w sprawie zasad udostępniania lokali miejskich na działalność handlową. Zasady te powinny wymagać weryfikacji przedsiębiorców, którym udostępniane są lokale. Sprawdzenie przedsiębiorcy powinno być obowiązkiem zatrudnianej przez samorząd kadry menedżerskiej, która nie może usprawiedliwiać się brakiem wyobraźni i inteligencji, niezbędnej do jego przeprowadzenia.

Rzecznik apeluje, by każdy radny ocenił, czy wysłałby swoich bliskich np. rodziców na takie spotkanie i zadecydował według tego, co mu dyktuje sumienie. Wyniki głosowania nad proponowaną uchwałą, podobnie jak wiadomość o niniejszej inicjatywie, rzecznik przedstawi do publicznej wiadomości, niezależnie od osobowego składu Rady, którą będzie decydować o uchwale.

Z poważaniem

Włodzimierz Kowalik

PRK w Radzyniu Podlaskim

„Technik Orion” w pływackiej Multilidze

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zobacz teledysk „Facet” w wykonaniu Molas Band