Darmowy Program PIT

Jubileusz 90-lecia OSP w Zakrzewie

16 czerwca 2019 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie obchodziła uroczystość 90-lecia swojego istnienia. Jubileusz licznie zgromadził mieszkańców okolicznych miejscowości oraz delegacje strażaków z OSP.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie tradycyjnie poprzedził przemarsz pododdziałów w asyście Orkiestry Dętej z Ostrowa Lubelskiego. Meldunek złożony przez Komendanta Placu – dh Tomasza Grabowskiego Komendantowi Powiatowemu PSP w Radzyniu Podlaskim – bryg. Witoldowi Grajcarowi rozpoczął część oficjalną. Zgodnie z ceremoniałem uroczystości strażackich odprawiona została Msza Święta Polowa w intencji strażaków i ich rodzin. Wszystkich zebranych powitał dh Tadeusz Zalewski – Prezes OSP Zakrzew, następnie głos zabrał współgospodarz jubileuszu dh Jarosław Koczkodaj – Prezes ZOGm Związku OSP RP w Ulanie-Majoracie, Wójt Gminy Ulan-Majorat, który w swoim wystąpieniu w sposób szczególny podziękował strażakom za ich zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, za ratowanie życia, zdrowia i mienia osób w wyniku zaistniałych sytuacji losowych.

W jubileuszu 90-lecia OSP Zakrzew udział wzięli:

– poczet flagowy i poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie wraz z jednostką,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszewnicy wraz z delegacją,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paskudach wraz z delegacją,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sętkach wraz z delegacją,
– poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach wraz z delegacją,
– delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie,
– delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowinach,
– delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzecu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: pan Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, pani Małgorzata Bogusz – Dyrektor Delegatury LUW w Białej Podlaskiej, reprezentująca Wojewodę Lubelskiego; pan Szczepan Niebrzegowski Starosta Radzyński, dh Tadeusz Sławecki – Wiceprezes ZOW Związku OSP RP w Lublinie, pan bryg. Witold Grajcar – Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim, pan Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Medale i odznaczenia

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

– dh Stanisław Niewęgłowski,
– dh Krzysztof Ostrowski,
– dh Marek Zalewski,
– dh Wiesław Zalewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

– dh Mariusz Grochowski,
– dh Tomasz Zalewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

– dh Marek Zakrzewski
– dh Dawid Zalewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego odznaką za wieloletnią wysługę lat w Związku OSP RP odznaczeni zostali:

– dh Andrzej Goławski,
– dh Tadeusz Grochowski,
– dh Marek Zalewski.

 

Gala finałowa konkursów powiatowych

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Festyn „Truskawkowe Święto” w Turowie

Skomentuj