Szczęście innych jest moim szczęściem- Anna Wiater wypełnia kwestionariusz Prousta