banner

Konkurs w gminie Wohyń rozstrzygnięty

Wójt gminy Wohyń ogłasza, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wybrano 2 oferty.

Zadanie 1 dotyczące organizacji szkolenia sportowego na terenie gminy w sekcji sztuki walki dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży, wraz z zapewnieniem startu w minimum 2 imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim realizować będzie Radzyński Klub Karate Kyokushin „Raptor”, Białka 62b, 21-300 Radzyń Podlaski. Wartość zadania 11910,-zł, kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wohyń 7000,-zł.

Zadanie 2 dotyczące organizacji szkolenia sportowego na terenie gminy w sekcji piłki nożnej dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanego trenera wraz z zapewnieniem rozgrywek w min. 2 meczach towarzyskich realizować będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń Echo, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń. Wartość zadania 8900,-zł, kwota dofinansowania z budżetu Gminy Wohyń 8000,-zł.

Z oferentami zostaną zawarte umowy o wsparcie realizacji zadań.

Uczniowie radzyńskiego LO w eliminacjach wojewódzkich turnieju PTTK

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Spotkanie z Olgą Rudnicką

Skomentuj