banner

Konsultacje społeczne w sprawie NGA

Rozpoczęły się konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Konsultacje społeczne będą trwały od 1 do 30 sierpnia br. W ramach konsultacji zbierane są plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat.

W konsultacjach należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania ze środków unijnych. Po zakończeniu konsultacji, zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej infrastruktury nie będą uwzględniane przy wyznaczaniu obszarów do dofinansowania w ramach III konkursu I osi priorytetowej POPC.

Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Taki sposób określania interwencji został potwierdzony przez Komisję Europejską.

Plany można zgłaszać za pośrednistwem systemu SIIS:
https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
w zakładce ‚Konsultacje’.

Przed wzięciem udziału w konsultacjach, koniecznie zapoznaj się z Zasadami
konsultacji społecznych obszarów białych NGA, a także z Instrukcją zgłaszania
planów inwestycyjnych:
https://mc.gov.pl/files/zasady_konsultacji_spolecznych_obszarow_bialych_nga_2017_wcag.odt
https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/instrukcje/SIIS17_Instrukcja_Plany_inwestycyjne.pdf

 

 

Gmina Radzyń Podlaski współorganizatorem Święta Wojska Polskiego w Lublinie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wygrać na starcie

Skomentuj