banner

Mirosław Piasko – kandydat KW RASIL

Mirosław Piasko – lat 60, prawie z 40 letnim stażem małżeńskim, mąż Mirosławy, ojciec Marty, dziadek Gabrysi i Poli. Zamieszkały w Białej od 30 lat. Zawsze mówię i powtarzam „rodzice mnie urodzili, a teściowie wychowali”. Trafiłem na wspaniałych ludzi  – rodziców żony, Państwa Stolarczyków. Wiem że takich ludzi jak moi teściowie jest w Białej bardzo wielu.

Dotychczasowe  doświadczenia życiowe skłoniły mnie do kandydowania do Rady Gminy Radzyń Podlaski w sołectwie Biała z Komitetu Wyborczego Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Miałem kilka propozycji z różnych komitetów wyborczych, ale wybrałem RaSIL z uwagi, że nie chcę być „przypisywany” do żadnego startującego kandydata na wójta, być niezależny i nie mieć związanych rąk przy podejmowaniu trudnych decyzji.

Moje hasło wyborcze to : „Mieszkańcy Białej zasługują na więcej” – dlaczego więcej?

Dlatego, że jako jedyna największa wieś Biała w Gminie Radzyń Podlaski, przynosi gminie ponad 300 tys zł. rocznie dochodu z tytułu ulokowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” na naszym terenie. To mieszkańcy wsi Biała pierwsi muszą zetknąć się z tym problemem –  z odorem. Jak do tej pory rozmowy dotyczące zminimalizowania tej naszej śmierdzącej sprawy nie dają wielkiego rozstrzygnięcia.

I to właśnie wieś Biała zasługuje na szczególne traktowanie przez wszystkich radnych gminnych i wójta, aby  zadośćuczynić mieszkańcom wsi Biała za te niedogodności.

Pierwszą sprawa jaką chciałbym się zająć w sołectwie Biała to kanalizacja ściekowa. Bliskość oczyszczalni ścieków daje nam duże możliwości zrealizowania tego tematu, nasze ponad 10 letnie oczyszczalnie przydomowe już praktycznie słabo działają, Brak sieci kanalizacji sanitarnej w gminach wpływa na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych.

Druga sprawa to bezpieczeństwo mieszkańców – ścieżka rowerowa i chodniki. Koniecznie należy dokończyć i poszerzyć obecny chodnik z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową w środkowej części wsi do skrzyżowania z Borowym oraz doprowadzić do realizacji budowy chodników w dzielnicach tzw. Nogawica, Stara wieś, Kępista, Biała poprzeczna.

Trzeci cel to dokończenie prac na wiejskich wysypiskach i ich zagospodarowanie  zgodnie z decyzją mieszkańców Białej.

Czwartym punktem mojego programu jest propozycja powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Radzyń Podlaski ( jako jedyna gmina nie ma takiej rady). Jest to organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Seniorzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu wsi i dzielić się wiedzą oraz bogatym doświadczeniem życiowym.

Piąty cel programu to większe wykorzystanie Świetlicy Wiejskiej dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wszelkich warsztatów i kół zainteresowań zgodnie z zapotrzebowaniem zainteresowanych.

Są to główne i najważniejsze punkty mojego programu wyborczego, które potrzeba zrealizować na dzień dzisiejszy. Oczywiście jest wiele innych spraw, którymi też chcę się zająć. Deklaruję raz w miesiącu pełnić dyżur w Świetlicy Wiejskiej w Białej, spotykać się z mieszkańcami i rozmawiać o ich problemach, a w miarę moich możliwości rozwiązywać je.

Jeżeli mój program i moje założenia spełniają Państwa oczekiwania –  to bardzo proszę oddać na mnie głos. Jeżeli Państwo uważacie, że są kandydaci z lepszym programem, to proszę na nich zagłosować. W tych wyborach musi wygrać Biała, a nie osoba. Chcę, aby w Białej żyło się lepiej. Oczywiście trzeba czasu, rozmów, projektów, ale od czegoś trzeba zacząć, aby – kolokwialnie mówiąc – „coś się ruszyło”.

Jestem rencistą, mam wiele wolnego czasu, bardzo dobrze znam się na programach komputerowych. co ułatwi mi kontakt z wieloma mieszkańcami. Moje hobby to filmowanie wydarzeń w mieście i na wsiach oraz ich dokumentowanie dla przyszłych pokoleń. Stworzyłem Radzyńską Kronikę Filmową oraz stronę o naszej wsi Biała, która obecnie jest zawieszona, ale mam nadzieję, że po 21 października zostanie wznowiona.

Jeszcze raz proszę o poparcie.

Mirosław Piasko

Robert Stefaniak – kandydat KW RaSIL do Rady Miasta

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Święto Patrona ZSP