banner

„Narodzie, pomóż przyrodzie”

Szkoła Podstawowa w Sobolach znalazła się w gronie 50 szkół z terenu całej Polski, zaproszonych do realizacji projektu „Misja Przyroda”. List intencyjny  pt. „Narodzie pomóż przyrodzie” zyskał akceptację komisji konkursowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Relacja uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Sobolach

Do projektu przystąpiliśmy z wielką ochotą. Zadanie konkursowe polegało na zaplanowaniu i przeprowadzeniu, pod okiem nauczyciela przyrody, projektu edukacyjnego, w ramach którego mieliśmy zdefiniować wybrany problem dotykający środowisko naturalne w najbliższej okolicy naszej szkoły, a następnie wspólnie podjąć działania, aby go rozwiązać.

Wskazaliśmy, że na terenie gminy Ulan – Majorat największym zagrożeniem dla przyrody jest zaśmiecanie lasów (dzikie wysypiska śmieci). Do działań projektowych przystąpiliśmy 15 maja 2018 r, które rozpoczęliśmy od ustalenia planu działania. Następnie realizowaliśmy cykl zajęć związanych z problematyką odpadów, ich niekorzystnym wpływem na przyrodę oraz sposobami degradacji środowiska naturalnego.

Później w grupach zrobiliśmy monitoring okolicznych lasów  i przeraziliśmy się tym co tam zobaczyliśmy – potłuczone szkło, worki po nawozach sztucznych, reklamówki, opakowania plastikowe po produktach spożywczych, stare opony, gruz z budowy, a nawet części karoserii od samochodów i wiele innych rzeczy. Wykonaliśmy prezentację multimedialną. Zapoznaliśmy z problemem swoich rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanki ze szkoły. Zadajemy sobie pytania: kto to robi, dorośli czy dzieci? Po co wyrzucać do lasu, nie łatwiej wystawić w worku (koszu) przed domem w dniu zbiórki śmieci? Kiedy w naszych lasach będzie czysto? Kiedy kultura ludzi będzie większa? Co zrobić, żeby ich jej nauczyć? Narodzie, pomożesz przyrodzie?

Z Warszawskiej na Puławy

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Koła Gospodyń Wiejskich z woj. lubelskiego promują regionalne produkty

Skomentuj