Odpowiedzi z Urzędu Miasta na zadane pytania

Przesłaliśmy do Urzędu Miasta 8 pytań od czytelników. Po bardzo długim oczekiwaniu (pytania wysłane były 3 grudnia, a 8 stycznia przypomnieliśmy o nich drugim mejlem!) wreszcie uzyskaliśmy odpowiedzi na 7 z 8 pytań. Brakuje odpowiedzi na pytanie nr 4. Oto te pytania:

1.) Czy planowany jest monitoring ścieżki rowerowej na odcinku od mostu do Spomleku?

2.) Czy planowana jest budowa oświetlenia na odcinku od mostu przy szkole podstawowej nr 2 idąc wzdłuż zalewu w stronę ul.Leśnej gdzie po zmroku panują ciemności?

3.) Czy planowane są w następnym roku jakieś inwestycje na stadionie miejskim? Mam tutaj na myśli budowę boiska o sztucznej nawierzchni bądź budowę oświetlenia na boisku bocznym? Czy miasto planuje ubiegać się o dotacje w Ministerstwie Sportu?

4.) Na jakim etapie jest planowana droga za PEC-em (tzw. przedłużenie ulicy Chmielowskiego) która ma otworzyć tereny pod budownictwo wielorodzinne?

5.) Czy miasto planuje budowę poczekalni przy APOP na ulicy Lubelskiej?

6.) Jak wygląda sytuacja z budową ścieżki rowerowej do Turowa?

7.) Ilu pracowników Urzędu Miasta ma płacę minimalną?

8.) W jaki sposób będzie prowadzone przekształcenie wieczystego użytkowania w budynkach mieszkalno-usługowych?

——-

Zamieszczamy treść mejla zwrotnego:

—————————————————————————

>>1.) Czy planowany jest monitoring ścieżki rowerowej na odcinku od mostu do Spomleku? <<

>>2.) Czy planowana jest budowa oświetlenia na odcinku od mostu przy szkole podstawowej nr 2 idąc wzdłuż zalewu w stronę ul.Leśnej gdzie po zmroku panują ciemności? <<

>>3.) Czy planowane są w następnym roku jakieś inwestycje na stadionie miejskim? Mam tutaj na myśli budowę boiska o sztucznej nawierzchni bądź budowę oświetlenia na boisku bocznym? Czy miasto planuje ubiegać się o dotacje w Ministerstwie Sportu?<<

Odp. 1-3 W planach Miasta są te inwestycje, jednakże w tym roku nie będą realizowane z powodu konieczności zapewnienie w pierwszym rzędzie środków na podwyżki dla nauczycieli i minimalnej pensji.

>>5.)  Czy miasto planuje budowę poczekalni przy APOP na ulicy Lubelskiej? <<
To pytanie należy skierować do PKS.

>>6.) Jak wygląda sytuacja z budową ścieżki rowerowej do Turowa? <<
Wykonawcą jest GDDKiA. Do Miasta na dzień dzisiejszy nie dotarły informacje o stanie przygotowań.

>>
7.) Ilu pracowników Urzędu Miasta ma płacę minimalną?<<
17

>>8.) W jaki sposób będzie prowadzone przekształcenie wieczystego użytkowania w budynkach mieszkalno-usługowych?<< Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nastąpiło z mocy prawa.
W dniu 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów miejskich zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami, na mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t.:Dz.U.2019.916). Zgodnie z tą ustawą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
    1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
    2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
    3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Użytkowanie wieczyste zastąpi opłata przekształceniowa (odprowadzana w 20 rocznych ratach). Ich wysokość równa się opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. na dzień 1 stycznia 2019 r. W przypadku jednorazowej spłaty ustawa zakłada bonifikaty dla właścicieli domów i mieszkań. W ciągu 12 miesięcy użytkownicy wieczyści otrzymali urzędowe zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zaświadczenia z urzędu otrzymają sądy rejonowe, które dokonają wpisów w księgach wieczystych. W zaświadczeniu właściciele, którzy uwłaszczyli się na danym gruncie, otrzymali informacje o wysokości opłaty za przekształcenie.
Na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t.:Dz.U.2019.916) Rada Miasta  Radzyń Podlaski w dniu 14 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na udzielenie 85% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski.
Ci użytkownicy wieczyści, którzy mogli i chcieli skorzystać z bonifikaty, po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu (…) złożyli wniosek o udzielenie bonifikaty.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy również budynków mieszkalno-usługowych (w których jest prowadzona działalność gospodarcza) i zgodnie z art.7 ust 6a – 6d cyt. wyżej ustawy „przekształceniowej” nieruchomość ta została przekształcona. Zgodnie z orzecznictwem (niestety dorobek judykatury w tym zakresie nie jest jednoznaczny) każde postępowanie rozpatrywane jest indywidualnie, z wykorzystaniem materiałów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, link: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563.

Ferie z GCK w Wohyniu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Kąkolewnicy

Liczba komentarzy 1

  1. szaniec
    06/02/2020

    Odniosę się do pytania 3 dotyczącego inwestycji na stadionie miejskim. Inwestycje w tym miejscu rzeczywiście są niezbędne, potrzebne jest oświetlenie i pięknie zaprojektowana zieleń, tyle że nie w ramach stadionu miejskiego i klubu piłkarskiego, ale w ramach osiedla mieszkaniowego dla docelowo 400 rodzin lub terenu pod zabudowę inwestycyjną dla drobnego biznesu, który skonsolidowany w jednym miejscu byłby przeciwwagą dla sieci handlowych. Istnienie klubu piłkarskiego, który przez cały okres swego istnienia ( prawie 100 lat) nie wykształcił żadnego piłkarza choćby na poziomie zaplecza ekstraklasy, nie osiągnął żadnego sukcesu sportowego ( puchar Polski jest jeden, a nie wiele w zależności od tego, jak rozdrobni się kryteria regionalne) i nigdy nie oddziaływał, nie oddziałuje i nie będzie oddziaływał regionalnie, krajowo czy globalnie. Nikt z regionu, kraju czy świata nie przyjedzie, aby zobaczyć stadion, w przeciwieństwie do zespołu pałacowo-ogrodowego. Koronny argument, że oto w klubie jest szkolona młodzież, nie utrzymuje się w konfrontacji z realiami. Otóż młodzież z całą pewnością powinna uprawiać sport i w obecnym Radzyniu ma ku temu warunki daleko lepsze niż w latach 80-ych, czy 90-ych. Teraz są sztuczne boiska przy szkołach, sale i hale gimnastyczne i jest gdzie szkolić młodzież, a co najważniejsze można zrobić to taniej i pożytkiem dla dzieci, młodzieży, rodziców i szkół. We wspomnianych latach 80-ych i 90-ych były przez samych uczniów organizowane po lekcjach rozgrywki międzyklasowe, a w międzyczasie granie w piłę było wszędzie, nawet były obijane murki śmietników, bo się świetnie w ten sposób ćwiczyło technikę. Legendarna liga koszykówki w latach 90-ych w sali pałacu sędziowana przez zacnych ludzi nie potrzebowała klubu i całej tej miałkiej hagady. Teraz zostały zbudowane o wiele lepsze warunki, ale ogromne pieniądze w dalszym ciągu pompowane są w mityczny klub ze szkodą tak naprawdę dla wszystkich. Tereny, na których znajduje się klub warte są pewnie z 6-7 milionów a może i więcej i w końcu trzeba to zauważyć i właściwie zagospodarować, a nie jeszcze powielać błąd i dopłacać pieniądze do kolejnego klubiku biegającego po kartofliskach, które przewyższają wielokrotnie dotacje choćby na szachy wśród dzieci i młodzieży. Porównajcie sobie Państwo ilu „absolwentów” sekcji piłkarskiej klubu Orlęta jest finalistami olimpiad przedmiotowych, czy absolwentami uczelni wyższych, a jak to się ma w przypadku dzieci grających w szachy i szkolonych często za własne pieniądze w ciągu wielu lat przez Pana Litwińca. Tymczasem klub piłkarski na przestrzeni choćby ostatnich 20 lat w sumie dotowany był przez urząd miasta kwotami znacznie przewyższającymi wartość gruntów ( a jeszcze są spółki miejskie, jakie kwoty spółki miejskie przeznaczały na sponsoring? Ktoś to podliczył?). I co ? Jakie efekty zostały wypracowane, których to efektów nie można byłoby zrobić z dziećmi i młodzieżą na boiskach przyszkolnych i osiedlowych? Chcecie się panowie działacze i sympatycy bawić w piłkę? Proszę bardzo, ale za własne pieniądze. Sam jestem fanem piłki nożnej, rozumiem ważną kwestię rozwoju fizycznego dzieci, bo w zdrowym ciele-zdrowy duch, ale może w końcu zarządzający miastem zechcą realnie patrzeć na rzeczywistość ? Czy klub piłkarski ( a w zasadzie teraz dwa) i stadion to wartość dodana do rozwoju i rozpoznawalności miasta czy kosztowna fanaberia? To jest pytanie również do mieszkańców, bo politycy z każdej opcji widzą, że piłka jest popularna i są to jakaś pula głosów przy wyborach, społeczeństwo się starzeje i też jest to jakaś grupa do zagospodarowania i dlatego kluby seniorów tak łaskawie są dotowane. Tylko co dla babci i dziadka jest cenniejsze: mieć dzieci i wnuki przy sobie w pokoleniowych rodzinach, czy samotność, bo dzieci wyjechały za pracą?

Skomentuj