banner

Ogłoszenie w sprawie strat po przymrozkach w gminie Ulan-Majorat

Wójt gminy Ulan-Majorat informuje, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Ulan-Majorat niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach w celu oszacowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłocznie, po wystąpieniu zjawiska.

Do oświadczeń należy dołączyć:

– kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 (ARiMR)

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/paszporty.

Wzory dokumentów są dostępne w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Ulan-Majorat.

Oświadczenie można składać do 28 czerwca 2019 r.

Oświadczenie_uprawy

Oświadczenie_zwierzęta

– W przypadku poniesienia strat w krzewach lub drzewach owocowych rolnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stratach inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich: Oświadczenie_straty_w_sadach

– W przypadku wystąpienia strat w budynkach gospodarczych lub sprzęcie rolniczym rolnicy zobowiązani są do złożenia: Oświadczenia budynki

Konkurs matematyczny w gminie Radzyń

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Czytelnicy pytają – Urząd Miasta (częściowo) odpowiada

Skomentuj