banner

Serc mądrych i wiernych do służby Bogu i Ojczyźnie, czyli opłatek Zrzeszenia „WiN”

Wczoraj, 7 stycznia w gościnnych progach pałacu Potockich, dzięki życzliwości radzyńskich seniorów, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń zgromadziło się na spotkaniu opłatkowym. Noworoczne życzenia złożył  kapelan zrzeszenia, były wikariusz sanktuarium MBNP, ks. Zbigniew Rozmysł.

Na początku spotkania jedna z koleżanek złożyła przysięgę członkowską. Przed podzieleniem się opłatkiem głos zabrał ks. Zbigniew Rozmysł, duchowy opiekun zrzeszenia, obecnie wikariusz parafii w Terespolu

-Będziemy chcieli życzyć sobie Bożego błogosławieństwa na ten czas, który jest przed nami, który jest zakryty w jakiś sposób – tym, że jest przyszłością. Będziemy odkrywać go powoli każdego dnia – każdy w swej pracy, w swoim powołaniu, w miejscu, gdzie został postawiony, gdzie żyje, gdzie jest mu polecone przez Bożą Opatrzność.

-To, co przed kilku laty wydarzyło się w Radzyniu, gdy spotkaliśmy się w niewielkim gronie, potem zaczęło się to rozrastać i w sercach wielu z nas zaczęło to pięknie kiełkować. Kultywowanie miłości do Ojczyzny, kultywowanie patriotyzmu w różnych formach – to chyba dało nam wielką satysfakcję, ale pewnie i też dało jakąś wartość dodaną temu miastu – ludziom, którzy tu żyją. Dla wielu był to element podniesienia na duchu. Myślę, że wiele się przez to zmieniło – i w nas samych i wokół nas. Bogu niech będą dzięki, że tu się gromadzimy. Mamy różne poglądy, zapatrywania polityczne – one nie odgrywają w naszych relacjach najmniejszej roli. Potrafimy być jednością, przyjaciółmi, potrafimy się wzajemnie wspierać, pracować dla siebie.

Kapelan WiN podkreślił także wychowawczą rolę rodziców w kształtowaniu młodego pokolenia. – Niech to Pan Bóg błogosławi, niech On będzie w tym wszystkim obecny.

-Nawet jeśli będzie się nam zdawało, że ten  postęp w rozwoju będzie dla nas niewidoczny, on będzie szedł cały czas do przodu, jeśli będą serca mądre i serca wierne do służby Panu Bogu i Ojczyźnie.

Zgromadzeni odśpiewali kolędę, dzielono się opłatkiem, składając sobie życzenia. Był też czas na wspólne uradowanie się sobą przy  stole.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) polska antykomunistyczna organizacja o charakterze cywilno-wojskowym, założona została 2 września 1945 r. w Warszawie. Jej trzon cywilny był pozostałością Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj Rządu Polskiego na Wychodźstwie (DSZ), zaś ramię zbrojne stanowiły oddziały, które nie złożyły broni po samorozwiązaniu się Armii Krajowej. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów WiN. Organizacja sprzeciwiała się sowietyzacji polski i walczyła o wolność i niepodległość opartą na ustroju demokratycznym. Najsilniejsze oddziały zbrojne WiN funkcjonowały w okręgach białostockim, lubelskim i warszawskim. Głównymi przejawami partyzantki WiN było rozbijanie więzień, ataki na posterunki UB, milicji i członków ORMO, walka zbrojna z oddziałami komunistycznego wojska, KBW, eliminacja osób współpracujących z komunistami na szkodę polskiej substancji narodowej i najbardziej aktywnych członków partii komunistycznej, traktując to jako obronę przed terrorem sowieckim. Zarząd Główny WiN przetrwał do 27 listopada 1947 r. Nieprzerwanie trwała natomiast konspiracja niższych szczebli, która nie została przerwana do końca instytucjonalnego komunizmu w Polsce w 1989 r. Obecnie Zrzeszenie WiN funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia społeczno-kombatanckiego oraz związku kombatanckiego.

Wiosenny Dzień Skupienia, Kodeń, 27 maja 2017
Uroczystości w lesie Baran, 2017
Radzyńskie obchody Święta Niepodległości, 2017
Dwa poczty sztandarowe: z Radzynia i Brzozowicy podczas uroczystości pogrzebowych śp. Antoniego Dołęgi, „Znicza”, 19 listopada 2017 (zdj.: Tadeusz Kierych)

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Inspektorat Radzyń jest stowarzyszeniem społeczno-kombatanckim. Celem Zrzeszenia jest kultywowanie pamięci i ideałów historycznego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, utrzymywanie więzi między jego członkami i rodzinami, pomoc kombatantom, upamiętnianie i popularyzowanie jego działalności, osób i wydarzeń z nim związanych oraz działalność społeczna w duchu wolności obywatelskich i niezawisłości państwa polskiego, propagowanie postaw patriotycznych i wartości chrześcijańskich.

Stowarzyszenie WiN organizuje radzyński Marsz Żołnierzy Wyklętych. W 2016 roku obchody 1 marca zostały rozbudowane o kilka wydarzeń. Były to: bieg “Tropem Wilczym”, otwarcie dwóch wystaw: zdjęć z wykopalisk na “Łączce”oraz tzw. “wojny informacyjnej”, prowadzonej przez struktury WiN-u. Ważną częścią stowarzyszenia jest Sekcja Obronna, której członkowie uczestniczą w rozmaitych kursach,ćwiczeniach oraz zawodach strzeleckich.

Po raz pierwszy organizowana była “ekstremalna” Droga Krzyżowa. Nocny, 25 kilometrowy marsz, połączony był z rozważaniami o Żołnierzach Wyklętych.

Inspektorat WiN w Radzyniu istniał od lat 90. W 2014 roku został zarejestrowany jako oddzielne stowarzyszenie, co znacznie  ułatwiło jego działalność. Początkowo członkami Stowarzyszenia byli kombatanci, od 2012 -2013 roku włączeni są również młodzi. Inspektoratowi w Radzyniu podporządkowane są rejony obejmujące gminy.

Najprężniej działającym rejonem jest „WiN” Borki „Charadrion”, organizator m. in. grudniowego spotkania z dziennikarzem śledczym, Wojciechem Sumlińskim, a także licznych wydarzeń o charakterze patriotycznym i sportowym.

***

W imieniu zrzeszenia przypominamy i zapraszamy na środowe wydarzenie:

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Zaskoczyła ich Pani Zima!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Działania „Alkohol i narkotyki”

Skomentuj