Darmowy Program PIT

OSP w Wygnance włączona do KSRG

W listopadzie 2020 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak, rozpatrzył pozytywnie wnioski jednostek ochrony przeciwpożarowej o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pośród włączonych jednostek jest Ochotnicza Straż Pożarna z Wygnanki w gminie Kąkolewnica.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Ma na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:
– gaszenie pożarów
– likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze)
– ratownictwo chemiczne i ekologiczne
– ratownictwo techniczne
– ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

7 nowych zakażeń koronawirusem

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Szanse na elektryfikację linii kolejowej w powiecie radzyńskim

Skomentuj