banner

Podpisanie umowy ze szpitalem

Dziś,  o godz. 13.00 w Szpitalu Powiatowym w Radzyniu Podlaskim odbędzie się podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”. Ze strony samorządu województwa umowę będzie podpisywał marszałek Sławomir Sosnowski.

Projekt pt:” Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim” wartość całkowita: 1 294 262, 94 zł dofinansowanie: 1 100 123, 49 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do usług realizowanych w ramach AOS. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, które obejmują wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych poprzez poprawę procesu leczenia w zakresie m.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, badań endoskopowych, – wykonywanie zabiegów w trybie ambulatoryjnym, – krótszy czas oczekiwania na zabieg, – brak konieczności hospitalizacji, – szybszy powrót do pełnej sprawności.

Projekt przewiduje działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury. (Doposażenie p.endoskopowej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań w trybie ambulatoryjnym, oraz ekonomiczniejsze wykorzystywania posiadanego obecnie sprzętu.) Projekt przewiduje rozwiązania przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. (pracownia endoskopowa w związku ze skróceniem czasu mycia i dezynfekcji, będzie mogła efektywniej wykorzystywać czas pracy, ponadto zwiększenie il. gastroskopów i kolonoskopów pozwoli uniknąć przestojów z powodu awarii sprzętu. Dodatkowo wyposażenie poradni ortopedycznej w USG pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na badanie USG oraz zmniejszy ilość wizyt pacjenta koniecznych do wykonania diagnostyki).

Projekt zakłada przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS. SPZOZ w Radzyniu Podl. zapewnia dostęp do wszystkich form opieki rehabilitacyjnej tj. ambulatoryjnej, dziennej i stacjonarnej. Większość pacjentów korzystających z leczenia w poradni ortopedycznej w następnym etapie korzysta z rehabilitacji.

Koncert Jacka Maksymiuka

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ma powstać „Świetlica na miarę XXI wieku”

Skomentuj