banner

Policyjny raport bezpieczeństwa

Na ostatniej sesji Rady Powiatu, radni mogli zapoznać się z informacją Komendanta Powiatowego Policji insp. Zbigniewa Krzosa nt. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ew ubiegłym roku.

W radzyńskiej komendzie pracuje 105 policjantów, w jednostce istnieje także 21,8 etatów cywilnych.

728 – tyle postępowań przygotowawczych wszczęto (zagrożenie przestępczością, w 2016 – 626)

682 – liczba stwierdzonych przestępstw (w 2016 – 765)

88,6% – uzyskany wskaźnik wykrywalności (przy wojewódzkiej średniej – 77,6%)

606 – liczba przestępstw, popełnionych przez ustalonych 450 sprawców

401- stwierdzone przestępstwa (w 2016 – 433)

Spory spadek przestępczości narkotykowej

33 – ilość stwierdzonych przestępstw (w 2016 – 160)

33 – popełnione czyny( w 2016 – 160), przez 23 podejrzanych (w 2016 – 40)

8 – liczba zlikwidowanych upraw konopi indyjskich

109 – ilość przestępstw gospodarczych

90 – liczba wszczętych postępowań przygotowawczych

89 – przestępstw popełniło 42 sprawców

63 – oszustwa (57,8% ogółu przestępstw gospodarczych)

35 – oszustwa internetowe (32%)

6 – czynów karalnych, popełniło 8 nieletnich

105 585 zł – wartość zabezpieczonego mienia na poczet przyszłych kar

93 820 – wartość mienia zabezpieczonego od podejrzanych

*

Zatrzymani na gorącym uczynku:

1- kradzież pojazdów

3-uszkodzenia ciała

1- kradzież cudzej rzeczy

1- bójki, pobicia

12 – przestępstwa narkotykowe

*

1040 – liczba interwencji domowych

1188 – wystawione mandaty za szkodliwe zachowania społeczne

879 – mandaty za inne zachowania

83 – liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących

45 – liczba wypadków

403 – kolizje

6 – osób poniosło śmierć

54 – liczba rannych w ub. roku

99 – liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców (przez Wydział Ruchu Drogowego)

109 – liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi

45 – liczba wypadków (40 – z winy kierującego, 1 – pieszego, 4 – z innych przyczyn)

Konkurs na najładniejszy strój patriotyczny rozstrzygnięty!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Zobacz niezłą komedię w doborowej obsadzie w „Kinie pod chmurką”

Skomentuj