banner

Terminowa budowa warsztatów przy ZSP

Budowa warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zrealizowane elementy budowy obejmują: roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, ściany piętra, podłoża i instalacje wodno-kanalizacyjne.

Projekt pod nazwą „Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzyniu Podlaskim wraz z wyposażeniem – etap I” jest realizowany przez Powiat Radzyński. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji zawodowej i ustawicznej w powiecie radzyńskim. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2 999 700 złotych. Wartość projektu w zakresie budowy to 7 712 100 złotych. Etap I realizacji projektu obejmuje budowę łączników z istniejącym obiektem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, budowę niezbędnych pomieszczeń technicznych, rozdzielni elektrycznej, węzłów sanitarnych, pracowni komputerowych oraz pracowni kształcenia praktycznego.

Agata Pasek fot. Tomasz Zarzycki

Włącz myślenie i żyj!

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W sieci: VII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi..”

Skomentuj