banner

Interpelacja dotycząca techników rtg w SP ZOZ

Prezentujemy treść interpelacji kierowanej przez radnego Rady Powiatu Jakuba Jakubowskiego do Starosty Powiatu Radzyńskiego, Pana Szczepana Niebrzegowskiego, dotyczącej warunków na jakich zatrudnieni są technicy rtg w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

27. finał WOŚP w Radzyniu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Noworoczny Turniej Strzelecki w Komarówce Podlaskiej

Skomentuj