banner

Konkurs „Rolnik Lubelszczyzny 2018”

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny 2018”.

Prawo zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie mają zarówno sami zainteresowani, jak i inne osoby fizyczne oraz podmioty, w tym: samorządy lokalne, instytucje okołorolnicze, np. grupy, stowarzyszenia, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wypełnionych dwóch egzemplarzy formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, wraz z dokumentacją fotograficzną zapisaną na nośniku elektronicznym do 29 czerwca 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2017”.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną z następującymi osobami:
Antoni Skrabucha tel. 81 44 16 538 e-mail antoni.skrabucha@lubelskie.pl;
Piotr Banak tel. 81 44 16 802 e-mail: piotr.banak@lubelskie.pl

Potrzebne dokumenty można pobrać tutaj.

X Spotkanie z Pieśnią i Tradycją Weselną

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pijany uciekał przed radiowozem

Skomentuj