banner

Podpisano umowę ws. warsztatów przy ZSP

W piątek, 25 maja, została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Radzyńskim a firmą budowlaną Budmar Marek Szczepaniuk z Radzynia Podlaskiego. Umowa dotyczy budowy budynków warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

Kwota kontraktu to ponad 7,7 mln zł. Inwestycja ta realizowana jest przez Powiat Radzyński w ramach projektu „Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy poprzez budowę nowego obiektu służącego praktycznej nauce zawodu przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim – Etap I oraz zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego”. Projekt ten jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.  Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 5,4 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 2.999.700 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany budynek warsztatów kształcenia praktycznego wraz z łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, parking, zbiornik otwarty odparowujący, instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wod-kan, instalacja gazowa i elektryczna, oświetlenie i ogrodzenie terenu. W I etapie realizacji projektu powstaną niezbędne pomieszczenia techniczne, rozdzielnia elektryczna, węzły sanitarne, pracownie komputerowe oraz pracownie kształcenia praktycznego takie jak: murarsko-tynkarska, pracownia stolarska, pracownie obróbki mechanicznej, elektrotechniki, elektromechaniki, metrologii i automatyki.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosić ma 2606,68 m2.  Planowane zakończenie prac budowlanych to sierpień 2019 r.

Radzyniacy wystąpili w widowisku w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Warsztaty z interpretacji piosenki z Anną Kamalską

Skomentuj