banner

Powołano doraźną Komisję Statutową Rady Powiatu

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu podniesiono konieczność powołania doraźnej KomisjiStatutowej  w związku z koniecznością dostosowania statutu Powiatu Radzyńskiego do znowelizowanej ustawy o samorządzie.

Przewodniczący Rady Robert Mazurek stwierdził, że prace komisji powinny zakończył się do końca marca 2019 roku. W związku z tym następujący radni zgłosili swój akces do pracy w komisji (wg kolejności zgłoszeń):

Jakub Jakubowski

Jarosław Ejsmont

Zbigniew Smółko

Dariusz Langa

Robert Mazurek

„Pastelowe symfonie” Urszuli Pietras

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennic ZSP

Skomentuj