banner

Znamy delegatów i składy komisji Rady Powiatu

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w piątek, 14 grudnia,  wyłoniono składy komisji stałych. Poznaliśmy także przewodniczących komisji, oraz m.in. delegata Rady do LGD Zapiecek.

Przedstawicielem Rady Powiatu w LGD Zapiecek był do tej pory radny Jerzy Bajda, ale nie sprawuje w tej kadencji mandatu. Starosta Szczepan Niebrzegowski wskazał na to miejsce Grzegorza Kowalczyka, który wyraził zgodę; nie wskazano innych kandydatów.

Następnie zajęto się kwestią delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powiatu dwóch przedstawicieli Rady. Starosta wskazał Jerzego Kamińskiego i Jerzego Bednarczyka. Radna Anna Szymala zgłosiła kandydaturę Tadeusza Sławeckiego.

Rada mogła delegować tylko dwóch kandydatów. W głosowaniu  zwyciężyli: Jerzy Kamiński -18 głosów za; i Jerzy Bednarczyk – 14 za. Tadeusz Sławecki otrzymał 7 głosów za, przeciw 9, przy 3 wstrzymujących się.

A oto składy wszystkich komisji:

Komisja Rewizyjna ( zostały dwa wakaty)

Witold Korulczyk – przewodniczący

Stanisław Orłowski z-ca przewodniczącego

Michał Zając – sekretarz

Dariusz Langa

Jerzy Kamiński 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Stanisław Orłowski – przewodniczący.

Witold Korulczyk, Anna Szymala, Michał Zając, Mirosław Bartoś

Komisja sama powoła wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Komisja Budżetowo-Finansowa

Tomasz Stephan – przewodniczący

Jerzy Bednarczyk, Jarosław Ejsmont, Grzegorz Kowalczyk,  Andrzej Chojnacki

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Michał Zając – przewodniczący

Jerzy Bednarczyk, Robert Mazurek, Szczepan Niebrzegowski, Jerzy Kamiński, Mirosław Bartoś, Andrzej Chojnacki

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Jerzy Kamiński – przewodniczący

Jerzy Bednarczyk, Witold Korulczyk, Robert Mazurek, Mieczysław Wagner, Jakub Jakubowski, Anna Szymala

Komisja Spraw Społecznych

Dariusz Langa – przewodniczący

Grzegorz Kowalczyk, Zbigniew Smółko, Tomasz Stephan, Jakub Jakubowski, Tadeusz Sławecki, Anna Szymala

Co ciekawe, radny Jakub Jakubowski sam zgłosił swoją kontr-kandydaturę na przewodniczącego tej komisji, argumentując to posiadanym doświadczeniem działacza społecznego i samorządowca. Deklarował, że ewentualne wynagrodzenie otrzymywane w związku z objęciem funkcji przewodniczącego komisji przekaże na cele społeczne.

Jego kandydatura przepadła jednak w głosowaniu. Oto wyniki:

Langa – 12 głosów za, 7 wstrzymujących

Jakubowski – 2 głosy za, 2 przeciw (w tym przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek), 15 wstrzymało się

Komisja Zdrowia

Zbigniew Smółko-przewodniczący

Szczepan Niebrzegowski, Jarosław Ejsmont, Tomasz Stephan, Mieczysław Wagner

Debata społeczna w Gminie Ulan-Majorat

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Opłatek w Domu Kultury w Kocku z Nataszą Bazarewicz

Skomentuj