banner

Prace geodezyjne w gminie Ulan-Majorat

Wójt gminy Ulan-Majorat informuje, że w związku z realizacją projektu „E-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w miejscowościach Koloniach Domaszewska, Ulan Mały, Ulan Duży, Stok, Ulan-Majorat i Wierzchowiny rozpoczęły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Prace mają na celu:
– dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dna 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
– ustalenie granic działek ewidencyjnych (w przypadku braku możliwości określenia ich przez wykonawcę na podstawie istniejących wiarygodnych dokumentów),
– pomiar budynków nieujawnionych w ewidencji budynków wraz z elementami przynależnymi (tarasy schody itp.),
– pozyskanie danych opisowych wymaganych przez zapisy ww. rozporządzenia (dla budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków).

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ferie przy parafii Św. Trójcy

Skomentuj