Przedstawiciele ZO w Kąkolewnicy na Gali Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce

W dniu 30 września 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca obchody Europejskiego Tygodnia Sportu.

W trakcie wydarzenia Pan Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki podziękował wszystkim organizatorom za zaangażowanie w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu a laureatom konkursu „FotoAktywność” wręczył pamiątkowe statuetki.

ETS w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy pod hasłem Lekkoatletyczne Igrzyska Dzieci i Młodzieży zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Kąkolewnicy Pan Krzysztof Brygoła i Pan Jacek Karwowski przy współpracy z dyrekcją Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Pana Wojciecha Kośmidra za udostępnienie zdjęć oraz wkład w promocję Europejskiego Tygodnia Sportu w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy.

Poskromili żywioł

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Maszerowali śladami wojsk gen. Kleeberga

Skomentuj