banner

Przemówienia gości Gali

Przedstawiamy przemówienia,  wygłoszone przez gości sobotniej Gali RaSIL-u.

Poseł na Sejm RP, Marcin Duszek

Dziękuję, że wybraliście takich świetnych laureatów, za cierpliwość, o której wspomniała pani dr Joanna. Ta cierpliwość jakby spowodowała taką obiektywną ocenę waszych wszystkich dokonań tutaj na ziemi radzyńskiej, nawet jeszcze hen dalej. Ta cierpliwość  dostrzegła również mojego ziomka z Międzyrzeca, doktora Szabaciuka, który obecnie już zamieszkuje ziemię lubelską, ale słyszę, że czuje się dalej być Radzyniakiem, bo dziadek  był Radzyniakiem, więc ja u niego na Mickiewicza w Międzyrzeczu powiem, że tam on mówi że jest z Radzynia, niech on tam jutro przyjedzie, to ja tam przekażę specjalną  informację na Mickiewicza 10.

 To mój kolega z ławy, ze szkoły średniej. Razem kończyliśmy liceum ekonomiczne i tutaj cieszę się, że dostał nagrodę za prostotę języka, bo
wówczas rzeczywiście takim językiem żeśmy się komunikowali. Ponieważ wszystko zostało,  nie udawał nikogo w szkole średniej, dalej jest jak w szkole średniej tym samym Szabaciukiem, którego ja znam  z ekonomika.

Cieszę się że właśnie pan Józef,  wymyślił taką formułę tych nagród. One są coraz bardziej ambitnie dopasowywane pod konkretne osobowości, tutaj z ziemi  radzyńskiej i nie tylko. Ten konkurs  staje się ponadregionalnym konkursem, dlatego tym bardziej trzeba pogratulować tej inicjatywy.

Cieszę się, że dalej kolejny  rok się spotykamy, i tak jak pan  doktor habilitowany w swojej pracy, gdzie badał zachowania urzędników tak też Józef bada zachowania mieszkańców tej naszej ziemi i wychwytuje tych  najaktywniejszych.

Cieszę się że jesteście tutaj. To co jest najważniejsze, co pan doktor Górak też w swojej pracy podkreślał, że większość tych osób które wówczas tworzyło stowarzyszenia przez 200 laty, te osoby, powtarzały się te nazwiska, i tak samo tutaj ta aktywność przy tym stole zwłaszcza, jest widoczna w różnych segmentach działalności,  to też historia faktycznie kołem się toczy i ona cały czas zatacza te same kręgi. Od niej musimy też korzystać i cieszę się że. ją badacie, że macie czas na to, by badać te 300, 200  lat przeszłości. Te tematy,  którymi wydaje się nikt by się już nie interesował.

Jest też ze mną dziś pani Jagoda Sroka, żona Jerzego Sroki, regionalisty,  który opisywał  dzieje Podlasia. Cieszę się, że pani Jagoda dzisiaj po całym dniu, byłem u niej w Białej Podlaskiej dzisiaj, przemierzamy kilometry i dotarliśmy też do Was. I też ta kobieta nosi w sobie, już po śmierci  męża taką chęć i pasję dzielenia się wiedzą, o tym wszystkim, czym zajmował  się małżonek, a zajmował się też ciężką i straszną historią. Marzeniem pani Jagody jest  między innymi, tak samo Dariusza Magiera, jest powstanie tak jak tutaj muzeum, jako muzeum pamięci narodowej, muzeum po gestapo, katowni UB, aresztu śledczego  – tak samo pani Jagoda dzisiaj zastanawia się i koncentruje swoją uwagę na tym, by takie muzeum  powstało w  Białej Podlaskiej

Tak samo jak Wy, jesteście również i byliście zdeterminowani,  by taki obiekt powstał również w Radzyniu, więc te ślady pamięci, okruchy pamięci, o których wspominał  Jakub Hapka ze swoją z kolei magiczną barwą głosu. Mógłby być dobrym aktorem i  występować w telewizji z tym swoim pięknym  głosem, dobrze go wujek  tutaj przygotował, nauczył mówić o   tej maestrii pięknych słów i dźwięków.

Odnajdujemy szanowni państwo właśnie te okruchy pamięci, o których wspominał redaktor naczelny radzyninfo. I dziękujemy, że Wy te okruchy  przy tym stole właśnie zbieracie, wrzucacie je w swoje komputery, maszyny do pisania i na papier, abyśmy my mogli z Waszej ciężkiej pracy korzystać.

Za to wszystko wszystkim organizatorom i jednocześnie laureatom dziękujemy. Dziękujemy,  że  tak wytrawnie, z wielkim smakiem wybraliście tych laureatów.

Warto wspomnieć o naszym młodym wynalazcy, producencie.  Faktycznie nie słyszałem że jest taki geniusz wśród was, który potrafił właśnie z Woli Osowińskiej, tego historycznie pięknego terenu jak może zaświadczyć pan wójt,  z tego właśnie historycznego terenu,  Zdzisława Krasnodębskiego, pilota, dowódcy Dywizjonu 303, wychodzi taki człowiek,  który promuje dalej ziemię radzyńską, ziemię  osowińską na terenie całego świata. Mamy się czym chwalić, mamy się czym popisywać, nad czym pracować. 

Panie wójcie,  gratuluję wspaniałego Piotra Bosko, on jest po prostu boski –  zawsze serdeczny, zawsze uśmiechnięty, zawsze z pocztem sztandarowym, zawsze  nigdy niemówiący, że nie ma czasu. Dowiaduję się,  że ma tyle hektarów, ja nie wiem, ja mam hektar sześćdziesiąt siedem, nie wiem gdzie są podzielone te  działeczki w zagajnikach,  a tutaj 16 hektarów upilnować, ma czas żeby z nami być, zajmować się sztandarem, zasiadać w komisji budżetowej, to jest faktycznie wspaniały  samorządowiec.

Takich samorządowców życzę Ci,  panie wójcie byś miał jak najwięcej i żebyście z panią przewodniczącą mieli takich boskich radnych, a wszystko będzie i po  naszemu  i po bożemu. Dziękuję bardzo.

Wójt Gminy Radzyń, Wiesław Mazurek

 Chciałbym  dołączyć do gratulacji dla wspaniałych laureatów.  Naprawdę osoby wyszukane, z naszego otoczenia, a tak niewiele wiedzieliśmy o ich losach, o ich dokonaniach.

Cieszę się, że istnieje Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, że jest gala i są nagrody, bo możemy poznać tych ludzi, możemy cieszyć się ich dorobkiem, ale też uczyć się od nich wszystkich. Chciałbym z całego serca podziękować panu prezesowi, Józefowi Korulczykowi, bo tak jak św. Józef pięknie opiekował się rodziną, tak pan Józef opiekuje się nami wszystkimi.

I chyba nie byłoby stowarzyszenia, Gali, nie byłoby radości z tych wielkich dokonań laureatów, gdyby nie było sposobności spotkania się, przygotowania informacji na temat tych osób i tylu wspaniałych ludzi przy jednym stole. Prezesie, bardzo serdecznie gratuluje i życzę Ci żeby tych wspaniałych ludzi tylko przybywało.

Wpadł z amfetaminą

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Miejski Program Rewitalizacji

Skomentuj