banner

Przemówienia laureatów Gali 2018

W czasie sobotniej Gali Promocyjnej RaSIL-u nagrodzono laureatów dwóch konkursów. Jako pierwszych nagrodzono zwycięzców „Bakałarza Radzyńskiego”. Następnie wręczono statuetki „Niedźwiadków” w konkursie „Promujmy najlepszych”. Oto, co mieli do powiedzenia nasi laureaci.

Bakałarz Radzyński

Jerzy Woźniak, II miejsce w konkursie za publikację Rys historyczny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Podlasianka” w Radzyniu Podlaskim

Chciałem serdecznie podziękować kapitule za to, że doceniła moją pracę. Dziękuję Radzyńskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych, które wydało tę skromną książeczkę. Jakie cele przyświecały mi przy jej tworzeniu? Przede wszystkim wypełnić lukę, ponieważ o tej spółdzielni nikt przede mną nie pisał. Spółdzielnia Ogrodnicza powstała w 1957 roku. Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw istniało zaś od 1951 roku. Tak więc prawie od zakończenia wojny rozwijały się  skup i przetwórstwo, a w związku z tym także tereny, które dostarczały plony. Pokazanie tego było moim pierwszym celem.

Po drugie chciałem upamiętnić ludzi, którzy tworzyli spółdzielnię, a następnie ją rozwijali. Bardzo często całe swoje zawodowe życie poświęcili właśnie jej. Niektórzy z nich jeszcze żyją, chociaż większość pionierów z lat 50. już niestety odeszła. Z ojców założycieli żyje jeszcze jeden – pan Alfred Kamiński, obecnie mieszkający w Siedlcach. Współtworzył on spółdzielnię w roku 1957, a potem był jej wiceprezesem ds. przetwórstwa. Następnie awansował i wyjechał z Radzynia. Obecnie ma już prawie 95 lat.

Po trzecie, miałem także cel osobisty. Mój ojciec pracował pracował w tej spółdzielni wiele, wiele lat. Pracował w niej także, współtworząc organizację skupową w Radzyniu i w całym powiecie, pan Paweł Trawert, pochodzący z Wilna. Los rzucił go tutaj i właśnie u nas tworzył przedsiębiorstwo skupowe jeszcze w czasach, gdy nie można było zakładać spółdzielni. Był to rok 1951. Przedsiębiorstwo działało w sumie na terenie aż czterech powiatów: radzyńskiego, lubartowskiego, łukowskiego i parczewskiego (dawniej włodawskiego). Ten z początku ogromny obszar działania kurczył się potem na przestrzeni lat. Znałem pana Pawła osobiście. Później wyemigrował z Radzynia i do końca życia mieszkał w Gdańsku. Ale to właśnie on tworzył nasze lokalne środowisko przetwórców i producentów płodów ogrodniczych. A wraz nim także i mój ojciec, z którym się przyjaźnił. Poświęcam swoją książkę właśnie tym dwóm osobom.

Dziękuję bardzo.

Dariusz Magier, I miejsce w konkursie  za publikację Wokół Cudu Lubelskiego. Dwie relacje o „jaśniejących” obrazach w powiecie radzyńskim w lecie 1949 roku, [w:] „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XIII, 2016, s. 399-412

Dziękuję kapitule za docenienie mojego tekstu. Chciałbym podziękować także prof. Arturowi Górakowi, redaktorowi naczelnemu pisma „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, w którym artykuł się ukazał. Dziękuję bardzo.

Promujemy Najlepszych

Stanisław Jóźwik, wójt Gminy Wohyń, zwycięzca „Niedźwiadka” w dziedzinie samorządności

Szanowni Państwo! Przysłuchując się uzasadnieniu, dowiedziałem się dopiero, ile mamy jako gmina osiągnięć. Miło mi, że zostaliśmy w końcu docenieni. Celowo mówię w liczbie mnogiej, bo przecież nie sam wójt za to wszystko odpowiada. Jest on inicjatorem i organizatorem, ale pracę wykonują także urzędnicy. Współpracujemy przy tym z Radą Gminy. Od wielu lat współpraca ta układała się nie najgorzej, co pokazują wyniki.

Rzeczywiście, w Gminie Wohyń nie dzieje się źle. Zawsze może być lepiej i nie wszystko jeszcze udało się zrobić. Mój następca już niedługo będzie mógł kontynuować to, co zaczęliśmy. Zawsze w naszej pracy przyświecał nam jeden cel – by mieszkańcom żyło się lepiej.

Dziękuję bardzo kapitule za zauważenie naszych osiągnięć. Miło mi otrzymać tak zacną nagrodę. Dziękuję bardzo!

Dariusz Langa, wieloletni właściciel i założyciel firmy GAZ-DOM, zdobywca „Niedźwiadka” w kategorii przedsiębiorczości

Dziękuję serdecznie kapitule za dokonany wybór, za wszystkie głosy oddane na moją firmę. Dziękuję Radzyńskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych i Panu Prezesowi Józefowi Korulczykowi za organizację plebiscytu.

Okazuje się, że małe i średnie firmy, nie wspierane dofinansowaniami, mogą odnosić sukcesy, za co są dostrzegane i wyróżniane. Szczególne podziękowania pragnę skierować do mojej żony Beaty za pomoc w prowadzeniu firmy. Dziękuję także wszystkim swoim pracownikom i klientom. To dzięki dobrej współpracy i wzajemnemu zaufaniu osiągnęliśmy dobrą markę firmy.

Bardzo Państwu dziękuję.

Uzasadnienia kapituły konkursu „Bakałarz Radzyński” 2017

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wystąpienia gości Gali

Skomentuj