Koniec nawierzchni utwardzonej, czyli stan ul. Powstania Styczniowego