banner

Radosław Sałata absolwentem Szkoły Liderów Politycznych

Pod koniec stycznia zakończyła się 25 Szkołę Liderów Politycznych. Do grona absolwentek i absolwentów dołączyło kolejne 37 osób. Wśród nich znalazł się Wójt Gminy Borki, Radosław Sałata. 

Ostatni zjazd Szkoły to nie tylko zakończenie i świętowanie. Do samego końca było merytorycznie i intensywnie. Przez 3 dni absolwenci uczestniczyli  m.in:

  • Ucho na świat –  prowadzone przez Krzysztof Świdrak z Firmy Orange,
  • Portret finansowy Polski lokalnej –  w raporcie przygotowanym przez Provident, 
  • Czego możemy oczekiwać od sztuki współczesnej? –  z udziałem Marcel Andino Velez, Justyna Markiewicz, Jacek Sosnowski
  • Wybory 2018, które przybliżył Adam Gendzwill
  •  Jak wygrać wybory – przygotowywanie kampanii samorządowej – niezmiennie świetnie poprowadzone przez Sergiusz Trzeciak
    Marka Polska przedstawiona przez Marta Hereźniak
  •  Warsztat o sztuce negocjacji i budowania kompromisów  – poprowadzony przez  Katarzynę Czaykę Chełmińską i Agnieszkę Szelągowską.

Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego  jako autonomiczny program Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie Fundacji im. Roberta Schumana. W lutym 1997  roku w wyniku usamodzielnienia się naszego programu powstało Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które swoim  zasięgiem objęło całą Polskę.

Jej misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i  wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu  terytorialnego i partiach politycznych. W  programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i  społecznych.

Po ponad 16 latach działalności,absolwenci zasiadają w Europarlamencie, parlamencie RP,  rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych na całym  świecie. 

Radosław Sałata
Wójt gminy Borki. Emerytowany żołnierz zawodowy sił powietrznych w stopniu majora. Służbę pełnił w kraju i zagranicą (w tym przez 3 lata w Holandii w strukturach NATO) na następujących stanowiskach: nawigator naprowadzania, starszy nawigator naprowadzania, aircraft coordinator, control coordinator, szef zmiany ośrodka/zastępca szefa zespołu, starszy oficer.

Brał udział w narodowych ćwiczeniach – Anakonda, Eagle Talon, Pionex, w międzynarodowych ćwiczeniach – Joint Project Optic Windmill X, Steadfast Jazz, Noble Sword, oraz w ćwiczeniach NATO – First Endeavour, Tiger Endeavour.

Ukończył szereg kursów (m.in. Bi-SC Command & Control Course, Podstawowy kurs operatorów zintegrowanego systemu dowodzenia i kontroli ICC, Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacji, Kurs organizatorów harcerskich spływów kajakowych, Menedżer Marketingu, Kurs liderów zespołów instruktorskich) oraz szkoleń i konferencji organizowanych przez starostę, wojewodę, marszałka województwa skierowanych m.in. do wójtów.

Związany z ruchem harcerskim. Pełni funkcję drużynowego 17. Drużyny Harcerskiej „eR eF” im. płk. Zdzisława Krasnodębskiego w Borkach, którą założył, członka Rady 1. Szczepu Harcerskiego „Infinity” w Radzyniu Podlaskim oraz delegata Hufca Łuków do Rady Chorągwi ZHP Lublin.Należy do OSP Stara Wieś, jednocześnie jest prezesem zarządu gminnego oddziału Związku OSP RP, a także członkiem zarządu powiatowego oddziału Związku OSP RP. Jego hobby to wojsko, lotnictwo, harcerstwo, podróże i polityka.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Uzasadnienia „Niedźwiadków”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Uzasadnienia kapituły konkursu „Bakałarz Radzyński” 2017

Skomentuj