banner

Chcemy łączyć, a nie dzielić – konwencja KW RaSIL

W piątek, 14 września, na Placu Wolności odbyła się konwencja KW RaSIL Odbyła się prezentacja kandydatów na radnych. Przybliżono także główne założenia programu wyborczego.

Konferencję otworzył prezes Stowarzyszenia Józef Korulczyk. Podkreślił, że RaSIL to 15 lat działalności na rzecz dobra wspólnego. W tegorocznych wyborach samorządowych kandydaci związani ze stowarzyszeniem zdecydowali się startować pod jego szyldem. – Tworzymy grupę osób o różnych poglądach – zaznaczył Józef Korulczyk. – Jednak na czas wyborów i pracy samorządowej te poglądy są zawieszone i kandydaci działają na rzecz społeczności lokalnej – kontynuował. – Chcemy skupiać ludzi, a nie dzielić.

Prezes RaSIL-u zaznaczył, że w obliczu konfliktu na linii burmistrz Jerzy Rębek i marszałek Sosnowski potrzebny jest miastu czynnik stabilizacji, którym może być właśnie Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

 Odbyła się także prezentacja kandydatów do Rady Powiatu oraz niektórych kandydatów do Rady Gminy i Rady Miasta.

Kandydatami RaSIL-u do Rady Powiatu w okręgu nr 1 są Józef Koruczyk, Andrzej Dzięga,Renata Skowron, Dariusz Gomółka, Arkadiusz Strojek, Anna Wiater i Elżbieta Korczyk.

Kandydatami w okręgu nr 2 są Mieczysław Wagner, Zygmunt Rogoza, Maria Szajda-Czupryn, Artur Kocyła, Edyta Skrzeczkowska, Tomasz Nurzyński, Aniela Wierzchowska, Waldemar Kozieł, Izabela Kępa i Jakub Karczewski.

Kandydatami do Rady Powiatu w okręgu nr 3 są Zbigniew Makarski, Zbigniew Smółko, Zofia Jakimowicz, Andrzej Cap, Mirosław Zalewski, Agnieszka Szczepaniuk, Sylwia Zdunek i Katarzyna Ziółkowska-Gurdziel.

Do Rady Gminy kandydują pani Mirosław Piasko, Ewa Świder, Stanisław Zalewski, Piotr Czerwiński, Janusz Oksiejuk, Marcin Kołtun i Krystyna Borkowska.

RaSIL wystawia również trzech kandydatów do Rady Miasta. Są to Jakub Hapka, Robert Stefaniak i Jarosław Kwasek.

Józef Korulczyk zaprezentował również program wyborczy. Podkreślił, że w skali powiatu zadaniem numer 1 jest służba zdrowia. Program zawarty jest w 7. punktach:

– opracowanie strategii rozwoju strategii rozwoju szpitala,

– budowa parkingu przy szpitalu,

-wprowadzenie ułatwień dla pacjentów, np. rejestracja na określoną godzinę,

-stworzenie powiatowego programu opieki zdrowotnej dla seniorów,

-poszerzenie strefy medycznej oraz wzrost poziomu świadczeń medycznych,

-poprawa warunków pracy i płacy personelu szpitala,

-powstrzymanie zadłużania się szpitala.

W  dziedzinie inwestycji i finansów na pierwszy plan wysunięto poprawę stanu dróg powiatowych,reorganizację Państwowego Zarządu Dróg, czytelne kryteria podziału środków w gminach, stworzenie profesjonalnego zespołu do pozyskiwania środków z zewnątrz, budowę oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych, oszczędność i racjonalność w gospodarowaniu środkami oraz zmniejszenie zadłużenia powiatu.

 Zapowiedziano też podjęcie aktywnych działań na froncie walki z ASF w powiecie, a także wsparcie dla grup producenckich oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy cen zbytu produktów rolnych oraz wsparcia na rzecz utrzymania linii kolejowej.

W dziedzinie edukacji RaSIL stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego i poprawę sieci transportowej dla szkół oraz dążenie do powstania muzeum Żołnierzy Wyklętych, a także na przejrzyste zasady finansowania stowarzyszeń. Zapowiedziano także troskę o sport – rozbudowę infrastruktury typu bieżnie, rzutnie, skocznie.

RaSIL chce także zmian w sposobie funkcjonowania urzędów. Jeden w dzień w tygodnia miałyby one funkcjonować w godzinach 10-18. Zapowiedziano także współpracę z gminami oraz dążenie do poprawy medialnego wizerunku powiatu.

 – To jest nasz program – podkreślił Józef Koruczyk. Zaznaczył, że oferta RaSIL-u skierowana jest do szerokiego elektoratu, co odzwierciedlają listy kandydatów, na których znajdują się zarówno ludzie prawicy, jak i osoby niezwiązane politycznie z żadnym ugrupowaniem, ale chcące pracować dla dobra wspólnego. Zarazem prezes RaSIL-u stwierdził, że w Radzyniu właśnie to środowisko skupia większość osób znajdujących się po prawej stronie. – Poza RaSILem działa w zasadzie tylko część PiS-u skupiona wokół burmistrza Rębka – podkreślił Korulczyk.

RaSIL oferuje połączenie doświadczenia ze świeżym spojrzeniem – konferencja minister Emilewicz

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Projekt usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Skomentuj