banner

„Czytamy Niepodległej” w Gimnazjum nr 2

W środę, 5 grudnia, w Gimnazjum nr 2 odbyło się wspólne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz utworów z „Antologii Niepodległościowej” przez  uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, gimnazjalistów oraz Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i dyrektorów wymienionych szkół w ramach akcji „Narodowe Czytanie”.

W wyjątkowej  ojczyźnianej scenerii, nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czytający skłaniali  obecnych do refleksji nad  własnym patriotyzmem.
Zgromadzona publiczność usłyszała fragmenty „Przedwiośnia”  perfekcyjnie zaprezentowane przez przedstawicieli RUTW – panią Janinę Kiewel i pana Dariusza Gałana oraz panią dyrektor Bożenę Marcinkowską i pana dyrektora Cezarego Czarniaka.

Można było usłyszeć fragment „Koncertu Jankiela”, „Nad Niemnem” oraz lirykę patriotyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej: Weroniki Krasuckiej, Emilii Rosieckiej, Antoniny Lipniackiej, Marii Matczak oraz gimnazjalistów: Martyny Ostasiewicz, Marii Wójcik, Aleksandry Jurkowskiej i Adriana Karpińskiego. Biografię Żeromskiego przedstawiły: Marlena Michalak i Martyna Siłuszyk, zaś genezę „Przedwiośnia” – Aleksandra Jurkowska. Recytacji utworów towarzyszył akompaniament skrzypiec w wykonaniu uczennic szkoły podstawowej: Weroniki Mackiewicz i Weroniki Krasuckiej.

Po tej niezwykłej lekcji literatury, historii i patriotyzmu nastąpiła wymiana wrażeń w bardzo przyjemnej, kameralnej atmosferze. Na podstawie wyrażonych opinii można śmiało wysunąć wniosek, że takie inicjatywy są potrzebne, spotykają się z aprobatą i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom  dzieci, młodzieży i dorosłych. Pokazują, że spotkania pokoleń są doświadczeniem cennym i bardzo owocnym.

Organizatorkami przedsięwzięcia były polonistki: Elżbieta Żukiewicz, Agnieszka Grochowska i  bibliotekarz – Renata Zagulska.

Tekst i zdj.: Gimnazjum nr 2

Pokaz sztuki fryzjerskiej w obiektywie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Świąteczna zbiórka żywności „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół”

Skomentuj