banner

Idąc za przykładem Papieża Polaka – Święto Patrona w ZSP

16 października, w 40. rocznicę wyboru Papieża Polaka, ZSP obchodziło święto patrona szkoły. Uroczystości odbyły się w Sanktuarium MBNP. Podczas Mszy św kazanie na temat znaczenia pontyfikatu św. Jana Pawła II wygłosił ks. Michał Gosk.

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II przemaszerowała uroczyście ulicami miasta, by dotrzeć do Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Tam odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks.prałat Roman Wiszniewski. – W życiu szkoły to wyjątkowy dzień, kiedy zwracamy się za pośrednictwem świętego patrona, Jana Pawła II, zawierzając to wszystko, co o szkole stanowi – podkreślił. Kazanie na temat pontyfikatu św. Jana Pawła II, zwłaszcza w kontekście jego wyjątkowej więzi z młodzieżą, wygłosił ks. Michał Gosk. Zapraszamy do wysłuchania go w całości.

Społeczność szkolna czynnie włączyła się w Mszę św. Ważnym momentem była procesja z darami, będącymi symbolami wdzięczności za Boże błogosławieństwo. Pod koniec Mszy głos zabrała dyrektor ZSP, Grażyna Dzida, zwracając się ze słowami podziękowania skierowanymi zwłaszcza do kapłanów, na czele z ks. Wiszniewskim. Dyrektor przypomniała, że 2018 rok jest czasem wyjątkowych rocznic, na czele ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Podkreśliła, że uczniowie i nauczyciele spotykają się w sanktuarium, chcąc uczcić swojego Patrona i iść za jego przykładem świętości. – Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II szczególną troską otaczał młodzież – zaznaczyła, nawiązując do jednego z wielu dzieł pozostawionych nam przez świętego, jakim jest dramat”Promieniowanie ojcostwa”.

Przesłanie płynące z nauki papieża jest proste – człowiek potrzebuje właściwych relacji z Bogiem, by tworzyć dobre relacje z innymi ludźmi.Jak jednak realizować to w praktyce? –To jest nasze główne zadanie – nas nauczycieli i uczniów. Należy codziennie pamiętać, że zło należy zwyciężać dobrem. Że warto bardziej być, niż mieć. Że bogatym nie jest ten, co posiada, lecz ten, który dzieli się z innymi. Że największym dobrem naszego narodu jest wolna Polska – mówiła Grażyna Dzida.

Po błogosławieństwie i zakończonej Mszy św. społeczność ZSP wspólnie świętowała podczas krótkiej części artystycznej. Uroczystości zakończyły się, czas było wracać do pracy i nauki, idąc śladami patrona – Jana Pawła II.

2-0 dla Renaty

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Jedynka” ma 100 lat