banner

Minister Zdrowia z wizytą w radzyńskim szpitalu

W czwartek, 27 września, w szpitalu podpisano umowę, w ramach której radzyński SPZOZ otrzyma 433 tys. złotych na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z tej okazji gościł w naszym mieście Minister Zdrowia, pan profesor Łukasz Szumowski, który osobiście podpisał dokument.

Środki pozyskano z Funduszy Europejskich. W ramach realizacji umowy przewidziany jest  zakup m.in. aparatu USG wysokiej jakości, urządzenia do znieczulania pacjentów, kardiomonitora, intubatora i respiratora, które trafią na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Minister Łukasz Szumowski podkreślił, jak ważne jest dofinansowanie SOR-u. – To jest to pierwsze miejsce, gdzie pacjent zderza się z rzeczywistością medyczną. Często jest to pacjent cierpiący, ledwo żywy, wymagający intensywnych działań.

Zapowiedział także, że ministerstwo będzie starać się zmieniać „filozofię” podejścia do SOR-ów w całej Polsce w celu skrócenia kolejek. – Sprzęt jest niezbędny, bez tego nie będzie dobrej diagnostyki, dobrej terapii ani przyjemnych warunków pracy – mówił Szumowski. – Z drugiej strony, sam sprzęt ludzi nie wyleczy. Jeśli nie będzie kadry dobrze wykształconej i opłaconej, to będzie „biedzielina”,jak to mówią górale.

Podkreślił także, że szpitale z województwa lubelskiego dobrze współpracują z Ministerstwem Zdrowia w zakresie wykorzystywania środków zarówno budżetowych, jak i unijnych. Zaznaczył także, że po wielu latach zastoju w tym względzie udało się zwiększyć pensje w służbie zdrowia dzięki ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, która uwzględnia nie tylko lekarzy, ale także fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostyków, pielęgniarki, położne i innych pracowników.

Dyrektor Marek Zawada zwrócił jednak uwagę na to, że w kontekście wzrostu wynagrodzeń, także płacy minimalnej, powstaje problem niedofinansowania szpitala. Zgodnie z najnowszym prawem pensja lekarzy specjalistów ma wynosić 6750 złotych, pod warunkiem, że będą pracowali tylko w jednym szpitalu. Wicedyrektor Waldemar Zielnik stwierdził wręcz, że dochodzi do podkupywania lekarzy przez inne szpitale.

Życzliwe Anioły z SOSW przeszły ulicami miasta

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Uroczysta sesja Rady Powiatu

Skomentuj