banner

Spotkanie z Adamem Abramowiczem

W piątek, 12 października, w sali kameralnej ROK-u odbyło się zorganizowane przez RaSIL spotkanie z Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, powołanym na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie otworzył Józef Korulczyk, prezes RaSIL-u, przywitał gościa i oddał mu głos. Adam Abramowicz przedstawiał specyfikę swojej pracy jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przypomniał, że stanowisko rzecznika zostało powołane dzięki Konstytucju Biznesu, która weszła w życie w kwietniu. Z Konstytucji wynikają cztery główne zasady: co nie jest zabronione jest dozwolone; domniemanie niewinności przedsiębiorcy; rozstrzyganie nie dających się usunąć niejasności na korzyść przedsiębiorcy; i klauzula pewności prawa.

Adam Abramowicz podkreślał, że jego rolą jest ochrona przedsiębiorców. – Jeżeli ktoś prowadził czy prowadzi działania gospodarczą, to pamięta, że bardzo często zanim jeszcze przeszedł przez progi urzędu już z góry był potraktowany tak, jakby coś przeskrobał, zaniżył swoje zobowiązania i tak dalej. Czasami przychodziły kontrole i mówiły że „musimy coś u ciebie znaleźć, więc szybko załatwmy sprawy”; tak się często zdarzało – przyznawał, opisując polskie realia.

Teraz ma to się zmienić. Abramowicz podkreślił, że całe spektrum polityczne obecne w sejmie głosowało za Konstytucją Biznesu. Pokrótce przedstawił też, jakie ma narzędzia do tego, żeby zasady wynikające z konstytucji wprowadzać w życie. Po pierwsze będzie opiniować wszystkie projekty ustaw dotyczące przedsiębiorców. Podkreślił, że będzie się opierał także na opinii Rady Przedsiębiorców, którą powołał przy rzeczniku. – Każda organizacja reprezentująca przedsiębiorców może do niej przystąpić – zaznaczył.

Abramowicz podkreślił, że przedsiębiorcy muszą się jednoczyć, tak, aby wywierać wpływ na rządzących i kreowane przez nich prawo. W radzie działającej przy nim jest w sumie 64 organizacji, zostaną także powołane grupy robocze do różnych dziedzin przedsiębiorczości i związanych z nimi problemów.

Abramowicz zaznaczył, jak ważnym dla niego tematem jest abolicja ZUS-owska, która może uratować wielu mikro i małych przedsiębiorców. Rzecznik ma też możliwość wstępowania do poszczególnych postępowań przed sądem administracyjnym, niestety ustawodawca przewidział możliwości występowania do postępowań przed sądami powszechnymi. Abramowicz zapowiada, że będzie starał się o nowelizację w tej kwestii.

Obecność rzecznika była okazją do dyskusji o problemach, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy. Swoją sytuację w sporze z ZUS-em przedstawiła Abramowiczowi pani Grażyna Osak, która prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Jej firma w wyniku losowych wypadków utraciła płynność finansową i ZUS zaczął zajmować wszelkie pieniądze z konta firmy na opłacenie składek jej i pracowników. Rzecznik zobowiązał się wystąpić w roli mediatora w tej sprawie. Poruszano także temat RODO, i przedstawiano absurdy wynikające ze zbyt rygorystycznego przestrzegania niejasnych zapisów unijnych zarówno w kontekście prowadzenia firmy, jak i np. w służbie zdrowia.

Uroczystość ponownego odsłonięcia tablicy pomordowanych nauczycieli w SP1

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP