banner

Spytaliśmy radnych miejskich o ich plany na tę kadencję

Nie tak dawno rozpoczęła się kadencja Rady Miasta 2018-2023. Przed radnymi, wśród których znalazło się zarówno wiele nowych twarzy, jak i doświadczeni samorządowcy, 5 lat pracy na rzecz dobra wspólnego mieszkańców miasta. W związku z tym spytaliśmy radnych miejskich o ich plany i cele na rozpoczynającą się kadencję. Czworo z nich postanowiło własnymi słowami odpowiedzieć nam na zadane pytanie.

Jakie ma Pan/Pani cele i plany w ramach pracy radnego/radnej w kadencji 2018-2023?

Piotr Skowron, wiceprzeodniczący Rady Miasta

Zamierzam podobnie jak w dwóch ostatnich kadencjach, aktywnie działać i wspierać wnioski mieszkańców, nie tylko swojego okręgu, ale i całej radzyńskiej społeczności. Jestem do dyspozycji. Od tego jest radny, ma być wśród ludzi i dla ludzi. Taką zasadę przyjąłem 8 lat temu. Nie lekceważyć najdrobniejszej sprawy. Będę wspierał swoim poparciem poważne inwestycje, ale od zawsze wyznaję zasadę, że drobne sprawy, typu: latarnia, kosz, ławka, chodnik itd., są również bardzo istotne i bliskie mieszkańcom. W czasie kampanii wyborczej zapisałem 2 strony spraw mieszkańców, które zamierzam przedstawić Panu Burmistrzowi i pilotować je.

Bartłomiej Miłosz

Jest to moja pierwsza kadencja radnego, która wiąże się z nowymi obowiązkami i nową wiedzą. Czeka mnie wiele pracy związanych z tą posługą. Mam zarówno wiele swoich pomysłów, jak i postulatów zebranych wśród mieszkańców mojego okręgu, których wysłuchiwałem w czasie kampanii wyborczej.

Tak jak napisałem na swoich ulotkach wyborczych, będę nie tylko wspierał swój okręg, ale i wszelkie dobre inicjatywy aby nasze miasto rozwijało się prężnie i owocnie. Na samym początku chciałbym zająć się poprawą bezpieczeństwa obywateli w szczególności na drogach i przejściach dla pieszych, ponieważ uważam, że bezpieczeństwo powinno być sprawą priorytetową.

Jarosław Zaprzalski

Moje cele i plany na kadencję radnego Rady Miasta zostały jasno określone w ulotce wyborczej. Ulotka zawierała program, który był prezentowany mieszkańcom mojego okręgu wyborczego w trakcie kampanii. Jest on w dużej mierze tożsamy z programem wyborczym Burmistrza Miasta – Jerzego Rębka. Liczę na owocną współpracę z włodarzem naszego miasta w celu realizacji obietnic wyborczych. Poniżej przedstawiam założenia programowe dotyczące mojego okręgu wyborczego nr 6:

Mam nadzieję, że uda się dotrzymać obietnic i w pełni zrealizować program, choć nie będzie to łatwe zadanie. Jeśli chodzi o pozostałą część Radzynia, to popieram i będę wspierał program wyborczy starego/nowego Burmistrza Miasta – Jerzego Rębka. Ponadto moim celem jest godnie reprezentować mieszkańców Radzynia, wsłuchiwać się w ich potrzeby i zachęcać do współpracy.

Bożena Lecyk

Mając trudne doświadczenia z poprzedniej kadencji myślę, że tym razem również nie będzie to dla mnie łatwa kadencja. Chciałabym, aby była to współpraca, a nie tylko krytyka obecnej ekipy rządzącej. Moim priorytetem jest merytoryczna współpraca na forum Rady ze wszystkimi radnymi i wypracowanie kierunków rozwoju naszego miasta nie tylko w tej kadencji, ale w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Moim marzeniem jest, aby ludzie nie wyjeżdżali z Radzynia za pracą, aby stworzyć dla inwestorów warunki dla ich działalności -np. budowa ulicy Przemysłowej jako szansa dalszego rozwoju firmy BRAUN. Nowi inwestorzy to miejsca pracy dla młodych, aby chcieli wracać tu po studiach, zakładać swoje rodziny, tu żyć i płacić podatki.

To wreszcie proste działania na rzecz społeczności, tych, którzy tu i teraz żyją w Radzyniu, a więc budowa ulic miejskich takich jak Lisowskiego, Polna ,Truskawkowa ,Pomiarowa, czy też budowa ronda na ulicy Lubelskiej, które rozwiązałoby korki w godzinach szczytu.

To wreszcie problem zagospodarowania Pałacu Potockich tak, aby mógł być rzeczywiście chlubą Radzynia, a nie jego pięknym ciężarem, na który zrzucamy się MY wszyscy.Chciałabym, aby Radzyń był miastem przyciągającym turystów, którzy zostawią tu swoje pieniądze i polecą znajomym. Widzę Radzyń przyszłości jako miasto aktywne, z rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych i stadionem z prawdziwego zdarzenia.

Koniecznością jest utworzenie DOMU dziennego pobytu dla SENIORÓW oraz stworzenie sprzyjających warunków dla aktywnie działających grup seniorów, takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak, aby każdy senior, o ile tylko chce, wybrał coś dla siebie.

Obawiam się jednak, że tej woli współpracy nie będzie i nad tym bardzo ubolewam. Dla mnie nie ważne są barwy partyjne, liczy się profesjonalizm i merytoryczna praca dla dobra tych, co nas wybrali.

Dziękujemy radnym za udział w sondzie. Warto przypomnieć sobie skład nowej Rady Miasta klikając tutaj

PS: Staraliśmy się zachować pisownię oryginalną

Spotkanie opłatkowe w Gminie Komarówka Podlaska

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Jutro bezpłatne badanie słuchu w Komarówce Podlaskiej

Skomentuj