banner

Trzynaste „Gaudeamus” na radzyńskim UTW

W miniony wtorek, 9 października, w sali kina „Oranżeria” odbyła się inauguracja nowego roku działalności Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na początek uroczysstości wszyscy wstali z miejsc, by zgodnie z tradycją odśpiewać hymn „Gaudeamus” w wykonaniu chóru „Wrzos”. Radzyński zespół wykonał jeszcze dwa utwory, utrzymane w tonie patriotycznym w związku ze zbliżającą setną rocznicą odzyskania Niepodległości. Rozbrzmiały pieśni „Ojczyzno ma” oraz „Warszawo ma”.

Następnie zgromadzonych licznie słuchaczy UTW, przedstawicieli władz samorządowych, działaczy społecznych oraz młodzież z zaprzyjaźnionych z seniorami radzyńskich szkół przywitał rektor uczelni, pan Dariusz Gałan. Wśród gości był także prof. Ryszard Szczygieł, polski historyk, profesor nauk humanistycznych z UMCS, który wygłosił przy tej okazji odczyt poświęcony lokacji naszego miasta na tle procesów urbanizacyjnych na ziemiach polskich w XV wieku.

Dariusz Gałan podkreślił, że rozpoczyna się już 13 rok akademicki dla radzyńskiego UTW. Będzie to jednak pierwszy rok akademicki, w którym Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie prowadził działalność jako samodzielne stowarzyszenie zarejestrowane w starostwie, a nie jako filia lubelskiego UTW. – Nie zmieniły się zadanie i cele statutowe. Naszym celem jest permanentna edukacja seniorów – podkreślił Gałan. – Przez te kilkanaście lat działalności UTW nasi słuchacze nie ustawali w pracy nad naukami. Wykazywali zdumiewającą aktywność poznawczą, intelektualną i społeczną, radykalnie zmieniając obraz seniora w naszym mieście – mówił rektor UTW. – Nadal chcą i wykorzystują swoje mechanizmy adaptacyjne, jak i bagaż doświadczeń, aby zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, aby śmiało stawiać czoło nowym, cywilizacyjnym wyzwaniom.

Gałan podkreślił, że Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest już w całej Polsce ponad 500. Socjologowie opisują ich powstanie jako fenomen społeczny nie do przecenienia. To właśnie dzięki UTW zmienia się postrzeganie seniorów w naszym społeczeństwie. Gałan zaznaczył, że ważnym elementem działalności senioralnej jest budowanie solidarności międzypokoleniowej poprzez współpracę z młodzieżą, co udaje się radzyńskiemu uniwersytetowi. UTW współpracuje z różnymi przedszkolami oraz szkołami radzyńskimi, ale szczególnie owocne okazały się relacje z Gimnazjum nr 2. To w ramach tej współpracy powstały takie ciekawe projekty jak m.in. „Poetycki most pokoleniowy” oraz tomik wierszy „Poezja dwóch pokoleń”.

Dariusz Gałan zaznaczył także, że temat seniorów pojawia się ostatnio często w mediach. – Nie trzeba być Demokrytem, żeby zauważyć to, że nasze społeczeństwo się po prostu starzeje – mówił. – Trzeba opracować nową politykę senioralną do tej aktualnej rzeczywistości. Ale to już temat na inną okazję – zakończył.

Rusza wydawanie protokołów szacowania szkód w gminie Wohyń

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Rekrutacja do żłobka gminnego „Maluszkowo”