banner

Radzyńskie spółki odnotowują zyski

Na ostatniej sesji Rady Miasta prezesi PKS, PEC i PUK, przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2014. Łączny zysk jaki wypracowały miejskie spółki to ponad milion złotych.

PKS

Spółka zamknęła rok 2014 zyskiem na poziomie 69 tyś. zł. Ten wynik był możliwy dzięki ograniczeniu kosztów pracowniczych oraz likwidacji nierentownych kursów. Zainwestowano także w nowoczesne autokary przeznaczone typowo pod wynajem.

W 2014 r. spółka stawała do licznych przetargów m.in. na dowóz dzieci do szkół, przewóz pracowników oraz przewozy turystyczne.  Podpisano szereg zleceń z biurami turystycznymi. Autokary przejechały łącznie 2,58 mln km, z czego w turystyce 900 tys.

Pomimo dodatniego bilansu prezes PKS – Adam Frączek, podkreślił, że popyt na podstawową usługę radzyńskiej spółki, czyli przewóz osób, ciągle spada. Spowodowane jest to m.in. niżem demograficznym oraz wzrostem liczby konkurencyjnych firm. W planach spółki jest zatem pozyskanie nowych klientów, głównie w przewozach turystycznych oraz szkolnych, a także zakupienie nowych pojazdów w celu odnowienia taboru.

Przychody PKS-u zwiększają natomiast inne prowadzone działalności takie jak stacja okręgowa pojazdów, stacja paliw, stacja obsługi autobusów oraz pracownia psychologiczna. Prezes podkreślił, że działalności te należy stale rozwijać i poszerzać.

PEC

Prezes PEC – Jerzy Woźniak poinformował, że spółka zamknęła ubiegły rok zyskiem 534 tyś. zł. W 2014 r. nastąpiła przebudowa i zautomatyzowanie układu hydrauliki kotłowni, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wykonanie wizualizacji i archiwizowania procesów technologicznych, wykonanie monitoringu na węzłach cieplnych, podłączenie budynku Biblioteki Miejskiej oraz kilku indywidualnych odbiorców na ul. Ostrowieckiej i Os. Zgoda oraz zakupienie samochodu osobowego marki Ford Fokus.

Przedsiębiorstwo dostarczało ciepło dla 268 odbiorców poprzez 65 węzłów cieplnych, z których 35 stanowi własność PEC.

Wyniki bieżącego okresu są dobre – podsumował prezes – gdyż spółka osiągnęła w swojej działalności wysoki, porównywalny do roku poprzedniego zysk, mimo, że w 2014 r. sprzedała mniej energii cieplnej. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki obniżeniu kosztów działalności spółki – głównie dzięki obniżeniu cen zakupu miału węglowego oraz ceny ciepła do poziomu konkurencyjnego względem cen gazu .

PUK

Budżet ubiegłoroczny nie jest jak państwo wiecie moim dziełem – zaznaczył na początku prezes PUK – Sławomir Sałata. Spółka osiągnęła w 2014 r. blisko pół miliona zysku przy ponad 12 milionach złotych obrotów. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost o blisko 800 tyś. złotych. Dynamika wzrostu związana była z realizacją zleceń na prace budowlane związane z nowymi inwestycjami w mieście. Prezes podkreślił, że przedsiębiorstwo nie będzie ograniczało ilości etatów, a wręcz przeciwnie – planowane jest stworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorstwo przygotowuje się także do wprowadzenia systemu zdalnego odczytu stanu wodomierzy, który jest już wprowadzony w wielu gminach.

Natychmiastowego remontu wymaga 7-kilometrowy odcinek sieci wodociągowej. Jak podkreśla prezes spółki, w przeciągu pół roku odnotowano kilkadziesiąt uszkodzeń sieci, co jest związane z tym, że jest ona bardzo stara. – Są to zaniedbania wielu lat, że taki stan jest na dzień dzisiejszy w naszym mieście – powiedział Sławomir Sałata.

Spotkanie informacyjne Sekcji Obronnej WiN

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wieczornica na patriotyczną nutę

Liczba komentarzy 1

  1. Andrzej Kotyła
    11/11/2015

    Pisownia skrótów: nie tyś.! Tys.

Skomentuj