banner

Raport o stanie gminy Ulan-Majorat za 2018 rok

Jarosław Koczkodaj, wójt gminy Ulan-Majorat, opublikował raport o stanie gminy za rok 2018 i zachęca mieszkańców do jego lektury. Dokument będzie omawiany w trakcie najbliższej sesji Rady Gminy Ulan-Majorat, która odbędzie się 18 czerwca.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) w debacie, oprócz radnych, mogą wziąć udział również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie to składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 18 czerwca 2019 r. Po zakończeniu debaty Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raport:

RAPORT_PDF1

Podszywają się pod policję, rozsyłają wirusy

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Uroczystości patriotyczne ku czci ofiar zbrodni na uroczysku Baran

Skomentuj