banner

RaSIL wystartuje w wyborach pod własnym szyldem

Oświadczenie Zarządu Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z dnia 15.08.2018 r.

Przez ponad dekadę działalności, dzięki inspiracji i pomocy organizacyjno-finansowej RaSIL, udało się zrealizować bardzo dużo pożytecznych inicjatyw na rzecz lokalnej integracji, rozwoju i utrwalania dziedzictwa narodowego. Przez ten czas Stowarzyszenie zbudowało wokół siebie środowisko złożone z wielu wartościowych, aktywnych osób, którym dobro lokalnej społeczności leży na sercu. Wierzymy, że tak jak w działalności w ramach organizacji pozarządowej, potrafią oni zadbać o społeczność powiatu radzyńskiego również na polu samorządowym; że posiadają umiejętności i przymioty, które należy sprawdzić w szerszym działaniu dla dobra ogólnego. Dlatego postanowiliśmy wziąć czynny udział w tegorocznych wyborach samorządowych tworząc komitet wyborczy pod nazwą: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, który w skali powiatu radzyńskiego wystawi listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu i Rady Miasta oraz rad gmin.

Wszyscy, którzy śledzą działalność RaSIL, znają jego profil ideowy oraz pogląd na życie społeczno-polityczne w Polsce. Osoby, które chciałyby zaangażować się w działalność Stowarzyszenia również w czasie kampanii wyborczej, widzą siebie w roli kandydata na radnego lub chciałyby pomóc w pracy sztabu wyborczego, prosimy o kontakt mailowy: rasil@home.pl.

 

Bez hymnu, bez bramek

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Niedziela w kolorze niebieskim

Skomentuj