banner

Samorząd Woj. Lubelskiego dofinansuje inwestycje w szpitalu i powiecie

Dziś, o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się podpisanie dwóch umów pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a powiatem radzyńskim oraz SP ZOZ.

Umowa z Powiatem Radzyńskim dotyczy dofinansowania realizacji inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego.

W efekcie realizacji projektu głębokiej termomodernizacji zostaną poddane budynki: Starostwa Powiatowego przy pl. Potockiego 1, Gwardii 4, budynek internatu ZSP przy ul. Traugutta oraz budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wartość projektu to 4,8 mln PLN, dofinansowanie 4 mln PLN.

Z kolei umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dotyczy dofinansowania realizacji inwestycji: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ.

W efekcie realizacji projektu zostanie zakupiony rezonans magnetyczny oraz utworzona pracownia rezonansu magnetycznego. Wartość projektu to 6,8 mln PLN, dofinansowanie ponad 4,5 mln PLN.

Zaproszenie na spotkanie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W sieci: „sztafeta niepodległości”

Skomentuj