banner

Sesja Rady Gminy Radzyń – zapowiedź

16 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy.

3. Ślubowanie nowo wybranego radnego.

4. Sprawy organizacyjne:

-stwierdzenie quorum

-przyjęcie porządku obrad

-przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

5. Wystąpienia zaproszonych gości,

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,

7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Radzyń Podlaski

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian Statutu Gminy Radzyń Podlaski,

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2019 r.

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10. Sprawy bieżące

11. Zamknięcie obrad.

Uczniowie ZSP na Olimpiadzie Wynalazczości

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Licealiści z Komarówki w „Kole fortuny”

Skomentuj