„Byliśmy, jesteśmy, będziemy” – przesłanie Wincentego Witosa na 100 lat Niepodległości