Spotkanie w Wohyniu w sprawie instalacji fotowoltaicznych

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Wohyń zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE odbędzie się w dniu 26.06.2019r. (środa) godz. 16.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, Plac 9 Września 1939r. nr 4.

Uczniowie ZSP w finale teleturnieju

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Spotkanie w Kąkolewnicy z mieszkańcami – zapowiedź

Skomentuj