banner

Sprawozdanie z działalności RaSIL w 2016 r.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000199220 Liczy 31 członków.

W ramach stowarzyszenia działają: Konfraternia „Kozirynek” oraz „Radzyń Wyklęty”.

Stowarzyszenie współpracuje ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, radzyńskimi harcerzami ,Zarządem Oddziału NSZZ Solidarność, Echem Katolickim oraz gminami powiatu radzyńskiego

RaSIL prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, uroczystości patriotyczne, wystawy, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne.

Członkowie Stowarzyszenia są organizatorami uroczystości patriotycznych. Byliśmy inicjatorami obchodów upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego pomordowanych w lesie Baran w Kąkolewnicy i co roku bierzemy udział w uroczystościach organizowanych przez władze gminy Kąkolewnica.

W 2016 roku wspólnie z Zarządem oddziału NSZZ Solidarność zorganizowaliśmy obchody 32 rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz pierwszej rocznicy odsłonięcia jego pomnika.

Wspólnie ze związkiem w parafii Świętej Trójcy zorganizowaliśmy obchody rocznicy stanu wojennego. Uroczystości uświetniła akademia przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Białce.

W 2016 roku po raz trzeci został zorganizowany Marsz Żołnierzy Wyklętych oraz po raz pierwszy Bieg Wilczym Tropem Byliśmy jednym z głównych ich organizatorów.

Corocznie też jesteśmy jednym ze współorganizatorów Turnieju u pamięci Żołnierzy Niezłomnych w piłce nożnej Tradycyjnie już w 2016r. RaSIL należał do współorganizatorów corocznych spotkań opłatkowych prawicy..

Uczestniczyliśmy też w organizacji radzyńskiego wyjazdu na Marsz Niepodległości.

Fundacja Wolność i Demokracja przysłała podziękowanie dla prezesa RaSIL Józefa Korulczyka wraz z pamiątkowym medalem za pomoc w przeprowadzeniu Biegu Wilczym Tropem

Na działalność wydawniczą RaSIl w 2016 roku składają się

– 14. tom „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”

– Andrzej Chojnacki Artur Ziontek „Kozietulski w Białej”

– tomik poezji Jolanty Koziej Chołdzyńskiej „Urodzaj na słowo”

– Jerzy Woźniak „Druh Stagrowski i jego Szczep Węzeł”

– Jadwiga Jonasz „Dzieje Brzostówca i okolic. Tom 2”

– ks. Witold Kobyliński „Kazania. Tom 2.”

– „Felieton radzyński” – zbiór felietonów z portalu Radzyninfo jest w druku

-„Ziemia Radzyńska 1864-1918

Wydana została płyta muzyczna Jacka Musiatowicza

Spotkania, działalność promocyjna:

W sali katechetycznej parafii Świętej Trójcy odbyło się spotkanie promujące II tom kazań księdza prałata Witolda Kobylińskiego

Stowarzyszenie wspólnie z przedszkolem Kacperek było organizatorem letniego pikniku i zbierało środki na leczenie mamy Mikołaja

W grudniu uczestniczyło też w koncercie zbierając środki na rehabilitację Pani Joli mamy Mikołaja.

Na subkonto RaSIL wpływają też środki na rehabilitację. Aktualnie RaSIL podpisał umowę z Centrum Opieki i Rehabilitacji Medycznej SAWIMED Sp zoo. Kwota aktualnie zgromadzona wystarczy na 8 miesięcy rehabilitacji 43452,56.Wpłaciło 170 osób z całej Polski

Konkursy i nagrody: W 2016 roku RaSIL zorganizował następujące konkursy

– konkurs wiedzy o Oranżerii

– konkurs wiedzy o wojnie z bolszewikami

– konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

– konkurs wiedzy o WiN

– konkurs wiedzy o RaSIL

– konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność”

-konkurs wiedzy o harcerstwie

-konkurs wiedzy o gwarze radzyńskiej

– konkurs wiedzy o Janie Karskim

-konkurs o najlepszego typera mistrzostw Europy w piłce nożnej

– konkursy Bakałarz i Promujmy Najlepszych

– konkurs wiedzy o tablicach historycznych w naszym mieście

Stowarzyszenie ufundowało nagrody

w konkursie Ligi Historycznej organizowanym przez Gimnazjum nr 2

w turnieju piłki ręcznej w Ulanie

  • W organizowanych przez nas konkursach uczestniczą internauci z całej Polski

Ponadto:

– RaSIL samodzielnie prowadzi niniejszy portal internetowy. W bardzo szybkim tempie rośnie jego popularność. Redaktorem naczelnym jest Jakub Hapka.

Książka Andrzeja Chojnackiego Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego 1795-1831 otrzymała wyróżnienie w konkursie imienia profesora. Jerzego Skowronka.

Książka Andrzeja Chojnackiego i Artura Ziontka Kozietulski w Białej jest nominowana w konkursie Złotej pszczoły.

Serwis Baz Hum przygotowany przez Muzeum Historii Polski udostępnił poprzez sieć internetową 100 tys artykułów z polskich czasopism humanistycznych. Wśród nich są wszystkie artykuły z Radzyńskich Roczników Humanistycznych.

Wieczór uwielbienia w MBNP

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Walne Zebranie RaSIL

Skomentuj