banner

Sprawozdanie z pracy PEC

Zamieszczamy poniżej sprawozdanie z pracy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przedstawione na sesji Rady Miasta 17 maja.

Podstawowym zadaniem spółki jest wysyłanie przesył i dystrybucja energii cieplnej. W ubiegłym roku eksploatowała jedno źródło energii cieplnej, czyli kotłownię węglową znajdującą się w Radzyniu Podlaskim, przy ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12. Trwała moc kotłów wynosi 19.9 megawata, moc zamówiona przez odbiorców wynosiła 18.96 megawata. W 2018 r. sprzedano 124705 giga dżuli ciepła, czyli o 863 giga dżule więcej niż w roku poprzednim. Do jego wytworzenia zużyto 7619 ton miału węglowego. Średnia temperatura okresu grzewczego wynosiła +2.5 stopnia Celsjusza i była niższa od temperatury w roku poprzednim o 1.42 stopnia Celsjusza. Długość okresu grzewczego to 212 dni, natomiast w poprzednim roku 240 dni. Ciepło i centralna woda użytkowa dostarczana była do 352 odbiorców zbiorowych i indywidualnych, poprzez 83 węzły cieplne. W roku poprzednim było to 325 odbiorców. Suma bilansowa to blisko 13 milionów, dynamika 133.8 %. W strukturze majątku aktywa trwałe to 68.83%, w sumie aktywów. Natomiast aktywa obrotowe 31.17%. Warunki zadłużenia ogólnego i kapitału osiągnęły wyższe wartości niż w roku poprzednim, ponieważ przedsiębiorstwo korzysta z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W dalszym ciągu, jednak utrzymuje się niezależność finansowa przedsiębiorstwa.

Noc Muzeów 2019 w Woli Osowińskiej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Podrabiający recepty zatrzymani

Skomentuj