banner

Sprawozdanie z pracy PKS

Prezentujemy sprawozdanie z pracy Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radzyniu.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest przewóz osób. Poza podstawową działalnością spółki w 2018 r. wprowadzono działalność w postaci stacji paliw, stacji obsługi autobusów oraz pracownię badań psychologicznych. Te działalności posiadają potencjał zwiększający przychody spółki. Łączna kwota wydatków to około 6 milionów. Zużycie materiałów blisko półtora miliona, usługi obce 565 tysięcy, podatki i opłaty 242 tysiące, wynagrodzenia ponad 2 miliony, świadczenia na rzecz pracowników 461 tysięcy, amortyzacja środków trwałych 884 tysiące, pozostałe koszty 264 tysiące, inne 202 tysiące. Przychody spółki to około 16 milionów. W 2018 r. spółka kupiła trzy autobusy, na kwotę ponad 2 miliony, oraz 9 używanych autobusów na kwotę ok. 172 tysiące. Spółka zlikwidowała 9 pojazdów nienadających się do użytku.

Podrabiający recepty zatrzymani

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dawid Meleszczuk w finale konkursu „Pix2019”

Skomentuj