Adam Kowalczyk już nie jest kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie