Sprzęt dla chorych na COVID-19 już do wypożyczenia w gminie Kąkolewnica

Mieszkańcy gminy Kąkolewnica mający stwierdzonego koronawirusa mogą wypożyczyć pulsoksymetry i koncentrator tlenu zakupione przez gminę Kąkolewnica. Podawaliśmy już informację na ten temat. Dziś zamieszczamy dodatkowe informacje na ten temat, dotyczące procedury wypożyczenia.

PROCEDURA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU:

Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy użyczenia:
– dowód osobisty wypożyczającego
– w przypadku wypożyczenia koncentratora tlenu niezbędne jest dołączenie do umowy Zalecenia do stosowania zabiegu tlenoterapii wystawionego przez lekarza POZ.

Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wypożyczenia dokonuje się na:
– 48 godzin (2 dni z możliwością przedłużenia) – w przypadku Koncentratora tlenu
– 7 dni – w przypadku pulsoksymetrów.

W przypadku zwrotu sprzętu sporządzany jest protokół zwrotu (stanowiący załącznik do Umowy użyczenia) Wypożyczony sprzęt (koncentrator tlenu, pulsooksymetry), można odebrać z sekretariatu Urzędu Gminy w Kąkolewnicy. Wypożyczony sprzęt, należy oddać w miejscu jego wypożyczenia.

W celu ustalenia terminu wypożyczenia sprzętu, należy skontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy w Kąkolewnicy tel: (83) 344-80-26 lub (83) 372-20-10.

Jazda z 3 promilami i sądowym zakazem

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

COVID-19 w powiecie w ostatnich dniach

Skomentuj