banner

Tysiąc osób za Muzeum

Już ponad 1000-osobowa społeczność wspiera profil upominający się o utworzenie Muzeum w radzyńskiej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim.

Społeczność fejsbukowego profilu TAK dla Muzeum w katowni Gestapo/UB w Radzyniu Podlaskim przekroczyła 1000 osób. To znaczne wsparcie dla organizatorów przedsięwzięcia, którego celem jest zagospodarowanie dawnego aresztu Gestapo i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim. Profil powstał na początku bieżącego roku, ale działania na rzecz powołania Muzeum prowadzone są już od dawna. Jak nadmienia pomysłodawca działań dr hab. Dariusz Magier, kierownik radzyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego, już w 2007 r. w imieniu RaSIL skierował pismo w tej sprawie do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i otrzymał poparcie ówczesnego Sekretarza Rady Andrzeja Przewoźnika. Rozmowy w tej sprawie z władzami Miasta nie przyniosły niestety rezultatów. Pomyślałem wówczas, że nie ma co liczyć na pomoc w Radzyniu dopóki nie zmieni się klimat polityczny. Z kolei Andrzej Przewoźnik w 2010 r. zginął w katastrofie smoleńskiej. Pozostało oddolnie promować to miejsce poprzez prelekcje, pokazy i peregrynację po szkołach – mówi. Wówczas powstała praca „Areszt Urzędu Bezpieczeństwa w Radzyniu Podlaskim”, spopularyzowana dzięki otrzymaniu pierwszej nagrody w konkursie Bakałarz Radzyński 2014. Obecnie, dzięki informacjom przekazywanym od rodzin Żołnierzy Wyklętych, którzy przeszli drogę męki przez radzyńską katownię, pojawiło się już drugie wydanie tej pracy, które każdy może sobie pobrać.

prof1

 

Sytuacja zmieniła się po ostatnich wyborach samorządowych, kiedy to środowisko działające na rzecz powołania placówki łączącej funkcje miejsca pamięci i ośrodka muzealno-badawczego stworzyło wspomniany na początku profil na portalu społecznościowym, a burmistrz Jerzy Rębek oficjalnie opowiedział się za utworzeniem muzeum. Swoje poparcie w tej sprawie wyraziło również szereg istotnych podmiotów, m.in.: ponownie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, WKU w Siedlcach. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość skierowało do władz miasta oficjalny wniosek o utworzenie muzeum.

Petycję w tej sprawie podpisało już ponad 100 osób. Co jeszcze zaproponuje środowisko popierające te działania? Dalej będziemy promować potencjał tego miejsca wśród mieszkańców Radzynia i regionu. Jesteśmy to winni bohaterom, którzy w tym miejscu przeszli przez piekło zgotowane im przez niemieckich i sowieckich okupantów – mówi Dariusz Magier.

 

„Rowerami z Kołowrotkiem”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Spektakl „Przyjaciel Johna Wayne’a” – FOTORELACJA

Skomentuj