Uroczystość z okazji 7. rocznicy nadania imienia SP w Białce

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Białce odbyła się uroczystość z okazji VII rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Ceremonia miała miejsce przed pomnikiem patrona.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły – Dariusz Jurek, który powitał zaproszonych gości: Barbarę Palicę – przewodniczącą Rady Gminy, Annę Grochołę – zastępczynię Wójta, Wiesława Mazurka – wójta gminy Radzyń Podlaski, Henryka Rosińskiego – zastępcę przewodniczącej Rady Gminy, Zenona Matejka – skarbnika gminy, Edytę Skrzeczkowską – wicedyrektor Sskoły oraz Halinę Mironiuk – nauczyciela i radną gminy Radzyń Podlaski. Szczególnie serdecznie przywitał najmłodszą część społeczności szkolnej – delegację dzieci z przedszkola, grupy z klas „0”, nauczycieli oraz pracowników szkoły .

Dyrektor podkreślił, że patron – św. Jan Paweł II – to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niego buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. Cała społeczność szkolna dokłada wszelkich starań, aby jego nauki były dla nas drogowskazem w pracy i w życiu. Zgromadzeni goście, delegacja dzieci z grup przedszkolnych oraz oddziały z klas „0” pod opieką wychowawczyń po wspólnej modlitwie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem.

Wójt gminy Wiesław Mazurek wspominał wydarzenia z 2014 roku, podczas których Szkoła Podstawowa w Białce jako pierwsza w Polsce otrzymała imię św. Jana Pawła II. Przypomniał okoliczności i osoby zaangażowane w powstanie pomnika papieża-Polaka.

Rocznicowa uroczystość skłoniła wszystkich do zadumy i refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Z tej okazji powstał również montaż słowno-muzyczny „Święty Jan Paweł II naszym wzorem do naśladowania”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: dyrektor szkoły Dariusz Jurek, Katarzyna Ostrowska i Ewa Danuta Niewęgłowska, natomiast opiekunem muzycznym Halina Mironiuk. Odbył się „zdalny apel” z udziałem dyrekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz gościa – proboszcza parafii Trójcy Św. – ks. kan. Krzysztofa Pawelca. Całość:

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował uczestnikom za przybycie i zaprosił na Mszę Świętą w intencji społeczności szkolnej.

Zdjęcia z wydarzenia:

Pożar słomy w Domaszewnicy

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Debata „Zarządzanie finansami osobistymi” w ZSP

Skomentuj