banner

Uwaga konsumencie!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Radzyniu Podlaskim ostrzega konsumentów przed firmą VIGRAM Sp. z o.o.. Kłopoty na jakie naraża konsumentów ten  przedsiębiorca obrazuje poniższa skarga opublikowana za zgodą konsumenta.

W sierpniu 2018 roku moja znajoma Alina Sąsiadka* namówiła mnie, żebym  skorzystała z jej zaproszenia i poszła na pokazy urządzeń 
rehabilitacyjnych w lokalu „Mozajka” w Radzyniu Podlaskim, bo ona nie może. Ja wzięłam to zaproszenie i poszłam.

Na spotkaniu było obecnych  jakieś 20 osób a 4 osoby (jedna kobieta i trzech panów) przekonywały, że warto dbać o zdrowie i oni przyjechali do Radzynia specjalnie po to,  żeby w tym pomagać. Osoby te mówiły, że prezentowane przez nich naczynia  są bardzo w tym – to znaczy w dbaniu o zdrowie – skuteczne, bo gotuje  się w nich szybko i zdrowo a potrawy wcale się nie przypalają. Natomiast  urządzenia rehabilitacyjne pozwalają dużo zaoszczędzić na masażystach i  uniknąć różnych dolegliwości. Odkurzaczami można nawet prać dywany. Cały  zestaw miał kosztować 30 000 zł ale dla wylosowanych szczęściarzy miało  być znacznie taniej. Ja zostałam wylosowana i poproszona do rozmowy 
przez pana Ignacego Cwanego*, który zaoferował mi zestaw za 8.500 zł.

Ja mu powiedziałam, że mnie i na to nie stać. Wtedy on zapewnił, że 20  października w „Mozaice” będzie kolejny pokaz, na którym ktoś odkupi ode  mnie matę wibracyjną za 10.000 zł i odbierze ją ode mnie. Twierdził, że  on już ma takiego klienta i że będzie na tym pokazie. Mówił, żebym maty nie wyjmowała z pudełka. Ja wtedy w to uwierzyłam, że to jest jakby  nagroda dla mnie, że trochę na tym zarobię i dam wnukowi odkurzacz. Dlatego  podpisałem umowę. Ale drugiego spotkania nie było, a pan Cwany  przestał odbierać telefony, kiedy zbliżał się 20 października. Miał mi dosłać turboszczotkę ale tego też nie zrobił.

Ja liczyłam na uczciwość a teraz ja nie wiem, co mam robić. Zapłaciłem pierwszą ratę kredytu, tak jak mi kazał i nie rozpakowywałam towaru. Wszystko jest nadal w pudełkach. Ja chcę zwrócić towar i nie mieć do czynienia z tymi  oszustami. Proszę o pomoc

Rzecznik zawiadomił organy ścigania, gdyż ocenia, że opisane w skardze  zachowanie spełnia znamiona przestępstwa z art. 286 k.k.: Kto, w celu  osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego  rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w  błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania  przedsiębranego działania,podlega karze pozbawienia wolności od 6  miesięcy do lat 8.

Z wniesionej skargi wynika ponadto, że spółka „Vigram” dopuściła się nieuczciwych praktyk, opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym  praktykom rynkowym, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje (art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy) o przydatności i spodziewanych wynikach oraz  korzyściach z zastosowania oferowanych produktów (art. 5 ust 3 pkt 2  ustawy) w tym o ich cenie, sposobie obliczania ceny oraz istnieniu  szczególnej korzyści cenowej (art. 5 ust 3 pkt 5 ustawy), wprowadzając w  błąd poprzez twierdzenie, że produkt będzie dostępny na określonych  warunkach przez ograniczony czas w celu nakłonienia konsumenta do  podjęcia natychmiastowej decyzji (art. 7 pkt 7 ustawy) oraz przez  twierdzenie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub  wady rozwojowe (art. 7 pkt 17 ustawy) a także przez nierzetelne  informacje dotyczące warunków rynkowych lub dostępności produktu z  zamiarem nakłonienia konsumenta do zakupu produktu na warunkach mniej  korzystnych od rynkowych  (art. 7 pkt 18 ustawy).

Ponieważ skarżone praktyki za mają w naszym mieście i powiecie szerokie przyzwolenie zarówno władz jak i przedsiębiorców, rzecznik uważa za wskazane podać je do publicznej wiadomości. Być może konsumentów zastanowi, czy zakup kilku gratów AGD na kredyt za
kwotę 11.777 zł jest opłacalnym powodem udawania się na spotkania w  Mozaice, Manhattanie, Karczmie, Oranżerii, remizach, domach ludowych,  szkołach oraz wszystkich innych lokalach, w których takowa działalność  jest tradycyjnie prowadzona.

Trening z Jackiem Wszołą połączył pokolenia

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Skład nowej Rady Gminy w Ulanie

Skomentuj