banner

VII Mistrzostwa Powiatu w pływaniu o Puchar Starosty

17 października 2016, w 10. rocznicę nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Pawła II rozegrane zostanie  także konkurencja sztafet w wyścigach drużynowych.

Zawody realizowane w ramach zadania Zarządu Powiatu „Delfinek 2016”

I. Organizator zawodów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  i MULKS „Technik-Orion” przy ZSP w Radzyniu Podlaskim

II. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się 17 października 2016 roku na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15A.

Rozgrzewka rozpocznie się o godzinie 13.00,

Zawody o godzinie 13.15.

III. Cel zawodów

Upamiętnienie postaci Jana Pawła II w dziesiątą rocznicę nadania imienia szkole.

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży środowiska lokalnego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój.

Wyłonienie mistrzów powiatu w pływaniu w kategorii : szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w zawodach sportowych.

IV. Uczestnictwo

Zawody będą odbywały się w następujących kategoriach:

2007 rok i młodsi – dziewcząt i chłopców,

2006-2005 rok – dziewcząt i chłopców,

2004-2003 rok – dziewcząt i chłopców

2002 – 2001 rok dziewcząt i chłopców

2000 – 1997 rok dziewcząt i chłopców

Każdy z uczestników ma prawo do startu w dwóch konkurencjach indywidualnych
w swojej kategorii wiekowej i w sztafecie.

W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu powiatu radzyńskiego. Uczniowie biorący udział w zawodach pozostają pod opieką nauczycieli lub rodziców. Nagrody będą przyznawane za każdy dystans osobno.

Wszyscy uczestnicy mają mieć aktualne badania lekarskie, za ich posiadanie odpowiedzialni są nauczyciele lub rodzice, pod których opieką znajdują się dzieci. Dzieci bez opiekunów nie będą dopuszczone do zawodów. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne
z potwierdzeniem znajomości regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

V. Nagrody

Medale za I – III miejsce w wyścigach indywidualnych,

dyplomy za I – VI miejsce w wyścigach indywidualnych

VI. Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać drogą mailową na adres: sekretariatzsph@gmail.com do dnia 10.10.2016 r.

Zgłoszenie ( imienna lista ) musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

VII. Program zawodów

Rozgrzewka rozpocznie się o godzinie 13.00.

Rozpoczęcie zawodów 13.20.

25 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2007 i młodsi

50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2006-2005

50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2004-2003

50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2002 – 2001

50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2000 – 1997

50m st. klasycznym dziewcząt i chłopców 2006-2005

50 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców 2004-2003

50 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców 2002 – 2001

50 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców 2000 – 1997

Dodatkowo zostanie rozegrana konkurencja sztafet o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim:

Sztafeta mieszana 8 x 25 m st. dowolnym dla szkół podstawowych.

( 4 chłopców i 4 dziewczęta – kolejność dowolna )

Sztafeta mieszana 8 x 25 m st. dowolnym dla gimnazjów.

( 4 chłopców i 4 dziewczęta – kolejność dowolna )

Sztafeta mieszana 10 x 25 m st. dowolnym szkół ponadgimnazjalnych

( 5 chłopców i 5 dziewcząt – kolejność dowolna )

Dyrektor Szkoły                                                                                  Prezes MULKS „Technik – Orion”

dr Grażyna Dzida                                                                                              mgr inż. Mariusz Antol

plakat-na-strone-1

Wystawa „Stop dewiacji” na placu Wolności

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pragnienie dobra jest wszędzie, czyli dzień skupienia WiN

Skomentuj